Electricity

20 oct

Number: 10660082

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


20-10-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Нови пазар
   ул. „Васил Левски“ № 3
   Нови пазар
   9900
   Bulgaria
   Telephone: +539 53795166
   E-mail: npazar@icon.bg
   Fax: +359 35795530
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите на Община Нови пазар

   2. Main CPV code:
    09310000, 09310000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите на възложителя, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.

    Предметът на обществената поръчка включва пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за обектите на възложителя.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 153 020.14 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    09310000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Територията на град Нови пазар

   4. Description of the procurement:

    Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите на възложителя, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и осъществяване на задълженията на координатор на балансираща група. Предметът на обществената поръчка включва пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за обектите на възложителя. Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1 845 836,72 кВт/ч = 1 845,8367 мВт/ч.

   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Т — оценка на техническото предложение, изразяваща се в оценка на стабилността на балансиращата група, т.е. брой членове в балансиращата група на участника, Т = Тn/Tmax х 40 / Weighting: 40
    Cost criterion - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 125-284287
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 421
   Title:

   Доставка на необходимите за нуждите на възложителя количества нетна активна електрическа енергия

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-09-28
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД
    131512672
    бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна тауърс, кула Г
    Варна
    9000
    Bulgaria
    Telephone: +359 52577109
    E-mail: market@energo-pro.bg
    Fax: +359 52577340
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 337 076.67 BGN
    Total value of the contract/lot: 153 020.14 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Съгласно чл. 197 от ЗОП


  3. Date of dispatch of this notice
   2018-10-17