Construction work for electricity power lines

26 oct

Number: 10779351

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


26-10-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
   бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център
   София
   1784
   Bulgaria
   Telephone: +359 28958902
   E-mail: anna.ikonomova@cez.bg
   Fax: +359 28272171/ +359 28270332
  2. Type of the contracting authority:
  3. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение на територията на град София и София-област

    Reference number: РРС 18-024
   2. Main CPV code:
    45231400, 45231400, 45231400, 45231400, 45231400, 45231400
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН“ на територията на град София и София-област, реф. № РРС 18-024.

    Предметът на поръчката е разделен на 7 (седем) обособени позиции.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на град София — район „Изток“

   2. Additional CPV code(s):
    45231400
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София на територията на следните райони на Столична община: „Младост“, „Искър“, „Панчарево“, „Изгрев“, „Средец“, „Самоков“ (в.з. Ярема и м. Стената) и „Студентски град“

   4. Description of the procurement:

    Основни видове строително-монтажни работи (СМР) и техните количества:

    — демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на възложителя — 8 000 м,

    — доставка и полагане бетон В-15 — 100 м3,

    — прогонване на тръбна мрежа — 1 300 м,

    — направа изкоп със зариване и трамбоване — 2 000 м3, върху съществуващи кабели — 1 900 м3, през пътища — 750 м3,

    — полагане на PVC тръби ф 140 или ф 160 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 — 6 000 м,

    — сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби: Ф110 мм — 350 м, ф 140 или ф 160 мм — 350 м,

    — полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм2 — 1 750 м, до 4х95 мм2 — 750 м,

    — иззтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал над 4х95 мм2 — 3 500 м, до 4х95 мм2 — 1 250 м,

    — полагане на кабел САХЕкТ до 3 (1х240 мм2) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м — 5 000 м,

    — изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕкТ до 3 (1х240 мм2) — 15 000 м,

    — изтегляне на кабел СрН по лавици — 12 000 м, както и други СМР, които подробно са описани по видове и количества КСС.

   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на град София — ОЦ „Запад“

   10. Additional CPV code(s):
    45231400
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София на територията на следните райони на Столична община: „Нови Искър“, „Люлин“, „Възраждане“, „Връбница“, „Банкя“, „Илинден“ и „Красна поляна“

   12. Description of the procurement:

    Основни видове строително-монтажни работи (СМР) и техните количества:

    — демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на възложителя — 200 м,

    — доставка и полагане бетон В-15 — 200 м3,

    — прогонване на тръбна мрежа — 1 750 м,

    — направа изкоп със зариване и трамбоване — 6 700 м3, върху съществуващи кабели — 3 000 м3, през пътища — 500 м3,

    — полагане на PVC тръби ф140 или ф160 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 — 23 000 м,

    — сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби: Ф110 мм — 200 м, ф140 или ф160 мм — 400 м,

    — полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм2 — 10 0м, до 4х95 мм2 — 200 м,

    — изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал над 4х95 мм2 — 1 000м, до 4х95 мм2 — 200 м,

    — полагане на кабел САХЕкТ до 3 (1х240 мм2) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м — 16 000 м,

    — изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕкТ до3(1х240 мм2) — 8 000 м,

    — изтегляне на кабел СрН по лавици — 5 000 м, както и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в КСС.

   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на град София — ОЦ „Север“

   18. Additional CPV code(s):
    45231400
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София на територията на следните райони на Столична община: „Сердика“, „Подуене“, „Слатина“, „Кремиковци“, „Оборище“ и „Надежда“

   20. Description of the procurement:

    Основни видове строително-монтажни работи (СМР) и техните количества:

    — демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на възложителя — 8 000 м,

    — доставка и полагане бетон В-15 — 100 м3,

    — прогонване на тръбна мрежа — 1 300 м,

    — направа изкоп със зариване и трамбоване — 2 000 м3, върху съществуващи кабели — 1 900 м3, през пътища — 750 м3,

    — полагане на PVC тръби ф 140 или ф 160 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 — 6 000 м,

    — сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби: Ф110 мм — 350 м, ф 140 или ф 160 мм — 350 м,

    — полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм2 — 1 750 м, до 4х95 мм2 — 750 м,

    — изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал над 4х95 мм2 — 3 500 м, до 4х95 мм2 —1 250 м,

    — полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х240 мм2) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м — 5 000 м,

    — изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕкТ до 3(1х240 мм2) — 15 000 м,

    — изтегляне на кабел СрН по лавици — 12 000 м, както и други СМР, които подробно са описани по видове и количества КСС.

   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на София-област — ОЦ „Пирдоп и Ботевград“

   26. Additional CPV code(s):
    45231400
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Територията на следните общини от София-област: Ботевград, Правец, Етрополе, Пирдоп, Копривщица, Елин Пелин, Горна Малина, Златица, Чавдар, Челопеч, Мирково и Антон

   28. Description of the procurement:

    Основни видове строително-монтажни работи (СМР)и техните количества:

    — демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на възложителя — 9 000 м,

    — доставка и полагане бетон В-15 — 200 м3,

    — прогонване на тръбна мрежа — 5 000 м,

    — направа изкоп със зариване и трамбоване — 500 м3, върху съществуващи кабели — 200 м3, през пътища — 200 м3,

    — полагане на PVC тръби ф140 или ф160 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 — 2 000 м,

    — сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби: Ф110 мм — 500 м, ф140 или ф160 мм — 500 м,

    — полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм2 — 2 500 м, до 4х95 мм2 — 2 500 м,

    — изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал над 4х95 мм2 — 2 500 м, до 4х95 мм2 — 2 500 м,

    — полагане на кабел САХЕкТ до 3 (1х240 мм2) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м — 10 000 м,

    — изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕкТ до 3(1х240 мм2) — 10 000 м,

    — изтегляне на кабел СрН по лавици — 5 м, както и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в КСС.

   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на София-област — ОЦ „Сливница и Своге“

   34. Additional CPV code(s):
    45231400
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Територията на следните общини от София-област: Сливница, Драгоман, Божурище, Костинброд, Годеч и Своге.

   36. Description of the procurement:

    Основни видове строително-монтажни работи (СМР) и техните количества:

    — демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на възложителя — 9 000 м,

    — доставка и полагане бетон В-15 — 200 м3,

    — прогонване на тръбна мрежа — 5 000 м,

    — направа изкоп със зариване и трамбоване — 500 м3, върху съществуващи кабели — 200 м3, през пътища — 200 м3,

    — полагане на PVC тръби ф140 или ф160 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 — 2000 м,

    — сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби: Ф110 мм — 500 м, ф140 или ф160 мм — 500 м,

    — полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм2 — 2 500м, до 4х95 мм2 — 2 500 м,

    — изтегляне на кабел в тръби,по метална скара или в PVCканал над 4х95 мм2 — 2 500м, до 4х95 мм2 — 2 500 м,

    — полагане на кабел САХЕкТ до 3 (1х240 мм2) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м — 10 000 м,

    — изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕкТ до 3(1х240 мм2) — 10 000 м,

    — изтегляне на кабел СрН по лавици — 5 м, както и други СМР, които подробно са описани по видове и количества в КСС.

   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 096-219997
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 18-382
   Lot No: 1
   Title:

   „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на град София — ОЦ „Изток“

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-10
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 6
    Number of tenders received from SMEs: 4
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „ВАК 02“ ООД
    131008947
    ул. „Христо Йончев“ № 7А
    Самоков
    2000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29785455
    E-mail: office@vak-02.com
    Fax: +359 29928454
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 440 675.87 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 18-381
    Lot No: 2
    Title:

    „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на град София — район „Запад“

   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-10
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 9
     Number of tenders received from SMEs: 7
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     „ВАК 02“ ООД
     131008947
     ул. „Христо Йончев“ № 7А
     Самоков
     2000
     Bulgaria
     Telephone: +359 29785455
     E-mail: office@vak-02.com
     Fax: +359 29928454
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

     Total value of the contract/lot: 445 197.17 BGN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 18-383
     Lot No: 3
     Title:

     „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на град София — район „Север“

    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-10
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 7
      Number of tenders received from SMEs: 6
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      „ВАК 02“ ООД
      131008947
      ул. „Христо Йончев“ № 7А
      Самоков
      2000
      Bulgaria
      Telephone: +359 29785455
      E-mail: office@vak-02.com
      Fax: +359 29928454
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

      Total value of the contract/lot: 410 454.66 BGN
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: 18-389
      Lot No: 6
      Title:

      „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на София-област — ОЦ „Пирдоп и Ботевград“

     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-15
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 5
       Number of tenders received from SMEs: 4
       Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
       Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
       Number of tenders received by electronic means: 0
       The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
      3. Name and address of the contractor:
       ДЗЗД „Рис-Про“
       177056759
       бул. „Кукленско шосе“ № 40
       Пловдив
       4004
       Bulgaria
       Telephone: +359 32397210
       E-mail: office@pem.bg
       Fax: +359 32397210
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

       Total value of the contract/lot: 1 412 316.98 BGN
      5. Information about subcontracting:

       Contract No: 18-390
       Lot No: 7
       Title:

       „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение“ на територията на София-област — ОЦ „Сливница и Своге“

      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-15
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 2
        Number of tenders received from SMEs: 1
        Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
        Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
        Number of tenders received by electronic means: 0
        The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
       3. Name and address of the contractor:
        ДЗЗД „Рис-Про“
        177056759
        бул. „Кукленско шосе“ № 40
        Пловдив
        4004
        Bulgaria
        Telephone: +359 32397210
        E-mail: office@pem.bg
        Fax: +359 32397210
        The contractor is an SME: yes
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):


       5. Information about subcontracting:

     7. Section VI
      1. Additional information
      2. Procedures for review
       1. Review body
        Комисия за защита на конкуренцията
        бул. „Витоша“ № 18
        София
        1000
        Bulgaria
        Telephone: +359 29884070
        E-mail: cpcadmin@cpc.bg
        Fax: +359 29807315
       2. Body responsible for mediation procedures

       3. Service from which information about the review procedure may be obtained

        Чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП


      3. Date of dispatch of this notice
       2018-10-23