Insecticides


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Южноцентрално държавно предприятие — Смолян, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство-Тракия“
   община Раковски, област Пловдив
   Стряма
   4142
   Bulgaria
   Telephone: +359 885106225
   E-mail: dlstrakia@ucdp-smolian.com
   Fax: +359 31532362
   NUTS code: BG421
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: териториално поделение към държавно предприятие
  3. Main activity:
   Other activity: oсновна дейност горско и ловно стопанство — съгласно чл. 165, ал. 1 и 2 от ЗГ и чл. 9, ал. 1-9 от ЗЛОД
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив, за срок от.“.


   2. Main CPV code:
    24452000, 24452000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Изпълнителят се задължава да извърши доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив, за срок от 24 месеца”.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 54 150.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    24452000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG421
    Main site or place of performance:

    Адресите на териториалните поделения, попадащи в обсега на област Пловдив, както следва: ТП „ДГС Асеновград“ — адрес: гр. Асеновград 4320, ул. „Александър Стамболийски“ № 25; ТП „ДГС Карлово“ — адрес.


   4. Description of the procurement:

    „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив, за срок от 24 месеца“.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 226-411401
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 24
  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-03
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Ал и Ив Форест Консулт“ ЕООД
    175410377
    ул. „ Христо Силянов“, блок 315, вх. Г, ап. 58
    София
    1229
    Bulgaria
    Telephone: +359 876-700882
    E-mail: aivforest@gmail.com
    Fax: +359 876-700882
    NUTS code: BG421
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 54 150.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 54 150.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-07