Fuels


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци“ към „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград
   ул. „Асен Лагадинов“ № 17
   Катунци
   2830
   Bulgaria
   Telephone: +359 74382131
   E-mail: dgskatunci@abv.bg
   Fax: +359 74382132
   NUTS code: BG413
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: териториално поделение на ДП
  3. Main activity:
   Other activity: стопанисване на ГФ
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на автомобилно гориво, смазочни материали и автокозметика за нуждите на ТП „ДГС Катунци“, по обособени позиции.


    Reference number: 02724-2016-0149
   2. Main CPV code:
    09100000, 09100000, 09211000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Доставка на автомобилно гориво, смазочни материали и автокозметика за нуждите на ТП „ДГС Катунци“, по обособени позиции:

    Обособена позиция № 1: „Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ТП „ДГС Катунци“;

    Обособена позиция № 2: „Доставка на смазочни материали и автокозметика за нуждите на ТП „ДГС Катунци“.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 14 000.00 BGN
  2. Description
   1. Title:

    „Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ТП „ДГС Катунци“


   2. Additional CPV code(s):
    09100000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG413
    Main site or place of performance:

    Мястото на изпълнение на доставките по договора за обособена позиция № 1 е в търговските обекти /бензиностанции/ на изпълнителя находящи се на не повече от 15 км от с. Катунци.


   4. Description of the procurement:

    Обособена позиция 1 обхваща доставка на следното автомобилно гориво:

    Газ пропан-бутан.

    Прогнозни количества на горивото — 13 000 л.

    Посочените количествата гориво са прогнозни и ориентировъчни и не обвързват възложителя със задължение за усвояването им в пълен обем.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    „Доставка на смазочни материали и автокозметика за нуждите на ТП „ДГС Катунци“


   10. Additional CPV code(s):
    09211000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG413
    Main site or place of performance:

    Мястото на изпълнение на доставките по договора за обособена позиция № 2 е в търговските обекти /бензиностанции/ на изпълнителя, находящи се на не по-вече от 15 км от с. Катунци.


   12. Description of the procurement:

    Обособена позиция 2 обхваща доставки на смазочни материали за автомобили и автокозметика:

    Масла и филтри за автомобили — 450 л;

    Грес;

    Антифриз-180 л;

    Спирачни течности-80 л;

    Течност за чистачки-80 л;

    Препарати за почистване на тапицерия, за табло, ароматизатори-5 бр.;

    посочените количествата на видовете смазочни материали и автокозметика са прогнозни и ориентировъчни и не обвързват възложителя със задължение за усвояването им в пълен обем.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 228-414936
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: ПО-01-10
   Lot No: 1
   Title:

   "Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ТП „ДГС Катунци“


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-30
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Драки“ ЕООД
    101641227
    ул. „Младост“ № 12
    Сандански
    2800
    Bulgaria
    Telephone: +359 74632265
    E-mail: beton_eood@mail.bg
    Fax: +359 74688188
    NUTS code: BG413
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 10 400.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 10 400.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: ПО-01-11
    Lot No: 2
    Title:

    „Доставка на смазочни материали и автокозметика за нуждите на ТП „ДГС Катунци“


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-30
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 1
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     „Драки“ ЕООД
     101641227
     ул. „Младост“ № 12
     Сандански
     2800
     Bulgaria
     Telephone: +359 74632265
     E-mail: dgskatunci@abv.bg
     Fax: +359 74688188
     NUTS code: BG413
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 3 600.00 BGN
     Total value of the contract/lot: 3 600.00 BGN
    5. Information about subcontracting:

  3. Section VI
   1. Additional information
   2. Procedures for review
    1. Review body
     Комисия за защита на конкуренцията
     бул. „Витоша“ № 18
     София
     1000
     Bulgaria
     Telephone: +359 29884070
     E-mail: cpcadmin@cpc.bg
     Fax: +359 29807315
    2. Body responsible for mediation procedures

    3. Service from which information about the review procedure may be obtained

     Съгласно чл. 197 от ЗОП.   3. Date of dispatch of this notice
    2017-02-07