Miscellaneous food products

11 feb

Number: 20136

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Национален център по трансфузионна хематология
   район Сердика, ул. „Братя Миладинови“ № 112
   София
   1202
   Bulgaria
   Telephone: +359 29210417
   E-mail: ncth_bg@abv.bg
   Fax: +359 29210419
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за до 45 000 бр. кръводарители на НЦТХ за период от 1 година, считано от датата на сключване на договор за обществена поръчка.


    Reference number: 01016-2016-0007
   2. Main CPV code:
    15800000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Доставка на до 45 000 бр. пакета с подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ, чието предназначение е да се постигне тонизиращо действие върху дарителите и да се набави бърз приток на енергия-шоколадови продукти, кроасани, солени бисквити/соленки, сухи пасти, бисквити с какаови продукти, бисквити с разл. добавки; зърнени закуски, крекери, различни тонизиращи напитки. Стойността на всеки 1 „оклад“ с подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите задължително трябва да е на стойност от 8 BGN с ДДС, съгл. чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане,диагностика и преработка на кръв и кр. съставки,за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кр. съставки. Комбинирането на продуктите да се доближава до препоръките на МЗ и СЗО за оптималното за човешкия организъм съотн. белтъчини 11-14 % : мазнини 30-35 % : въглехидрати 50-55 % .


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 300 150.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112 — НЦТХ — склад подкрепително-тонизираща храна за кръводарителите на НЦТХ.


   4. Description of the procurement:

    Предмет на поръчката е доставка на до 45 000 бр. пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ („оклад“) и включва различни подкрепителни храни и тонизиращи напитки, чието предназначение е да се постигне тонизиращо действие върху кръводарителите и да се набави бърз приток на енергия. Задължително минимално съдържание на „оклада“: шоколад — не по-малко от 90 гр., кроасан/кроасани не по-малко от 65 гр. (кифла с пълнеж от различни плодови конфитюри, какаов крем и др.) и тонизираща напитка, съдържаща кофеин с обем от 0,500 литра. Задължителна „топла напитка“: инстантно /разтворимо кафе — от 2 гр., суха сметана — пакетче от 2,5 гр., захар — 10 гр., чаша за едн. употреба от 0,200 л и бъркалка за едн. употреба. Вида и количеството на продуктите и напитките вкл. в задължителното минимално съдържание, вкл. топлата напитка са задължителни и участниците нямат право да предлагат и/или комбинират др. продукти извън посочените. Стойността на 1 оклад задължит. е 8 BGN с ДДС.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    За допълване съдържанието на „оклада“ над задължителният минимум и до нормативно определената му стойност от 8 BGN участниците може да предлагат допълнит. кол-ва и вид храни и напитки от сл. вид: 1. шоколадови продукти (с разл. добавки: ядки, остатъци от ядки, паста от ядки, стафиди и др. еквивалентен пълнеж); 2.кроасани; 3.солени бисквити, соленки (с разл. добавки) и др. съгл. спецификацията.


 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 234-426193
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: ОП-001-17
   Title:

   Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за до 45 000 бр. кръводарители на НЦТХ за период от 1 година, считано от сключване на договор


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 4
    Number of tenders received from SMEs: 4
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Балканика Трейд“ ЕООД
    203186900
    район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 35, вх. А, ет. 6, ап. 18
    София
    1421
    Bulgaria
    Telephone: +359 29763644
    E-mail: info@biobalkanica.com
    Fax: +359 29763644
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 300 150.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 300 150.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   За допълване съдържанието на „оклада“ над задължителният минимум и до нормативно определената му стойност от 8 BGN участниците може да предлагат допълнит. кол-ва и вид храни и напитки от сл. вид: 1. шоколадови продукти (с разл. добавки: ядки, остатъци от ядки, паста от ядки, стафиди и др. еквивалентен пълнеж); 2.кроасани; 3.солени бисквити, соленки (с разл. добавки) и др. съгл. спецификацията.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Срокът за подаване на жалби е 10-дневен от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-07