Pharmaceutical products


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД
   ул. „Съйко Съев“ № 27
   Ловеч
   5500
   Bulgaria
   Telephone: +359 68603370
   E-mail: mbal_lovech@abv.bg
   Fax: +359 68603371
   NUTS code: BG315
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури.


   2. Main CPV code:
    33600000, 33600000, 33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Открита процедура - „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции“ настоящото обявление се отнася за об. позиция № 1, ном. № 74, 163, 170, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 279, 281, 282, 284, 288, 289, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334 и 337 и об. позиция № 2, номенклатури № 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 и 146.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 694 851.20 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Лекарствени продукти включени в позитивен лекарствен списък


   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG315
    Main site or place of performance:

    Аптеката на МБАЛ „Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч.


   4. Description of the procurement:

    Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции. Лекарствени продукти включени в Позитивен лекарствен списък-обособена позиция № 1, номенклатури № 74, 163, 170, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 279, 281, 282, 284, 288, 289, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334 и 337 посочени в раздел II.2.4). Описание на обществената поръчка на обособена позиция № 1 в обявлението за поръчка и съгласно Техническата спецификация към документацията към процедура с УИН 00732-2016-0010.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Лекарствени продукти включени в Позитивен лекарствен списък. Съгласно Решение № 1 10.1.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ АД Ловеч и определен за изпълнител на основание чл. 109 във връзка с чл. 108, ал. 1 от ЗОП I-во място — „Медекс“ ООД — об. позиция № 1, съответните номенклатури съгласно Приложение № 2 към Решението.


   9. Title:

    Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък


   10. Additional CPV code(s):
    33600000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG315
    Main site or place of performance:

    Аптеката на МБАЛ „Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч.


   12. Description of the procurement:

    Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции. Лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък-обособена позиция № 2, номенклатури № 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 и 146 посочени в раздел II.2.4). Описание на обществената поръчка на обособена позиция № 2 в обявлението за поръчка и съгласно Техническата спецификация към документацията към процедура с УИН 00732-2016-0010.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    Лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък. Съгласно Решение № 1 от 10.1.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ АД Ловеч и определен за изпълнител на основание чл. 109 във връзка с чл. 108, ал. 1 от ЗОП I-во място — „Медекс“ ООД — об. позиция № 2, съответните номенклатури съгласно Приложение № 2 към Решението.


 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 209-378065
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 2
   Lot No: 1,2
   Title:

   Лекарствени продукти — по отделни номенклатури от обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Медекс“ ООД
    131268894
    р-н Младост, кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, Търговски център Боила
    София
    1138
    Bulgaria
    Telephone: +359 29175545
    E-mail: office@medex.bg
    Fax: +359 29175538
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 694 851.20 BGN
    Total value of the contract/lot: 694 851.20 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Лекарствени продукти включени в Позитивен лекарствен списък. Съгласно Решение № 1 10.1.2017 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ АД Ловеч и определен за изпълнител на основание чл. 109 във връзка с чл. 108, ал. 1 от ЗОП I-во място — „Медекс“ ООД — об. позиция № 1, съответните номенклатури съгласно Приложение № 2 към Решението.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Жалби свързани с настоящата процедура се подават съгласно чл. 196 от ЗОП в сроковете по чл. 197 от ЗОП.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-08