Diagnostic agents

11 feb

Number: 20151

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   УМБАЛ „Света Анна“ — София АД
   ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов“ № 1
   София
   1750
   Bulgaria
   Telephone: +359 29759011
   E-mail: otdel.opd@abv.bg
   Fax: +359 29759011
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД.


   2. Main CPV code:
    33694000, 33694000, 33694000, 33694000, 33694000, 33694000, 33694000, 33694000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от възлагане на поръчката при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 196 815.48 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория


   2. Additional CPV code(s):
    33694000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.


   4. Description of the procurement:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от възлагане на поръчката при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория


   10. Additional CPV code(s):
    33694000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.


   12. Description of the procurement:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от възлагане на поръчката при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория


   18. Additional CPV code(s):
    33694000
   19. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД.


   20. Description of the procurement:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от възлагане на поръчката при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория


   26. Additional CPV code(s):
    33694000
   27. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД.


   28. Description of the procurement:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от възлагане на поръчката при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория


   34. Additional CPV code(s):
    33694000
   35. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД.


   36. Description of the procurement:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от възлагане на поръчката при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
   41. Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория


   42. Additional CPV code(s):
    33694000
   43. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД.


   44. Description of the procurement:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от възлагане на поръчката при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:
   49. Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория


   50. Additional CPV code(s):
    33694000
   51. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД.


   52. Description of the procurement:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от възлагане на поръчката при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.


   53. Award criteria:
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 160-289225
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: ДОП — 21
   Lot No: 9,29
   Title:

   Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-25
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 4
    Number of tenders received from SMEs: 4
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Диамед“ ООД
    121062052
    ул. „Христо Ценов“ № 4
    София
    1113
    Bulgaria
    Telephone: +359 29621755
    E-mail: office@diamed.bg
    Fax: +359 29621753
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 72 285.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: ДОП — 25
    Lot No: 42
    Title:

    Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 4
     Number of tenders received from SMEs: 4
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     „Ридаком“ ЕООД
     175040885
     ул. „Коломан“ № 1, Административна сграда на стадион Славия, офис 217, ет. 2
     София
     1618
     Bulgaria
     Telephone: +359 29586568
     E-mail: op@ridacom.com
     Fax: +359 29559998
     NUTS code: BG411
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

     Total value of the contract/lot: 48.00 BGN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: ДОП — 26
     Lot No: 1,2,3,4,5,7,8,10,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27
     Title:

     Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 4
      Number of tenders received from SMEs: 4
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      „Ридаком“ ЕООД
      175040885
      ул. „Коломан“ № 1, Административна сграда на стадион Славия, офис 217, ет. 2
      София
      1618
      Bulgaria
      Telephone: +359 29586568
      E-mail: op@ridacom.com
      Fax: +359 29559998
      NUTS code: BG411
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

      Total value of the contract/lot: 76 421.60 BGN
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: ДОП — 26-1
      Lot No: 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,44,45,46,47,48
      Title:

      Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД


     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 4
       Number of tenders received from SMEs: 4
       Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
       Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
       Number of tenders received by electronic means: 0
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       „Ридаком“ ЕООД
       175040885
       ул. „Коломан“ № 1, Административна сграда на стадион Славия, офис 217, ет. 2
       София
       1618
       Bulgaria
       Telephone: +359 29586568
       E-mail: op@ridacom.com
       Fax: +359 29559998
       NUTS code: BG411
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

       Total value of the contract/lot: 4 167.00 BGN
      5. Information about subcontracting:

       Contract No: ДОП — 26-2
       Lot No: 49,51,53
       Title:

       Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД


      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 4
        Number of tenders received from SMEs: 4
        Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
        Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
        Number of tenders received by electronic means: 0
        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
       3. Name and address of the contractor:
        „Ридаком“ ЕООД
        175040885
        ул. „Коломан“ № 1, Администротивна сграда на стадион Славия, офис 217, ет. 2
        София
        1618
        Bulgaria
        Telephone: +359 29586568
        E-mail: op@ridacom.com
        Fax: +359 29559998
        NUTS code: BG411
        The contractor is an SME: yes
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

        Total value of the contract/lot: 39 653.28 BGN
       5. Information about subcontracting:

        Contract No: ДОП — 27
        Lot No: 41
        Title:

        Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД


       6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
        2. Information about tenders:
         Number of tenders received: 4
         Number of tenders received from SMEs: 4
         Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
         Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
         Number of tenders received by electronic means: 0
         The contract has been awarded to a group of economic operators: no
        3. Name and address of the contractor:
         „Елпак-Лизинг“ ЕООД
         103506445
         ул. „Д-р Иван Богоров“ № 12
         Варна
         9002
         Bulgaria
         Telephone: +359 52602360
         E-mail: elpak@elpak.bg
         Fax: +359 52699060
         NUTS code: BG331
         The contractor is an SME: yes
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

         Total value of the contract/lot: 132.60 BGN
        5. Information about subcontracting:

         Contract No: ДОП — 28
         Lot No: 11,12,13,17,19,20,43
         Title:

         Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД


        6. Award of contract
         1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
         2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 4
          Number of tenders received from SMEs: 4
          Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
          Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
          Number of tenders received by electronic means: 0
          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
         3. Name and address of the contractor:
          „Елпак-Лизинг“ ЕООД
          103506445
          ул. „Д-р Иван Богоров“ № 12
          Варна
          9002
          Bulgaria
          Telephone: +359 52602360
          E-mail: elpak@elpak.bg
          Fax: +359 52699060
          NUTS code: BG331
          The contractor is an SME: yes
         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

          Total value of the contract/lot: 4 108.00 BGN
         5. Information about subcontracting:

          Lot No: 6,50
          Title:

          Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Свeта Анна“ — София АД


       7. Section VI
        1. Additional information
        2. Procedures for review
         1. Review body
          Комисия за защита на конкуренцията
          бул. „Витоша“ № 18
          София
          1000
          Bulgaria
          Telephone: +359 29884070
          E-mail: cpcadmin@cpc.bg
          Fax: +359 29807315
         2. Body responsible for mediation procedures

         3. Service from which information about the review procedure may be obtained

          Съгласно чл. 197 от ЗОП.        3. Date of dispatch of this notice
         2017-02-08