Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Южноцентрално държавно предприятие — Териториално поделение „Държавно горско стопанство — Борино“
   ул. „Родопи“ № 20
   Борино
   4824
   Bulgaria
   Telephone: +359 889331334
   E-mail: dgsborino@ucdp-smolian.com
   NUTS code: BG424
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Other activity: дейности по чл. 165 от Закона за горите — горско стопанство
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за селскостопанска техника — 1 бр. фреза, и 1 бр. гръбна моторна пръскачка за нуждите на ТП „ДГС — Борино“ по обособени позиции.


   2. Main CPV code:
    16100000, 16100000, 16100000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Изпълнението на поръчката включва доставката на 1 брой фреза и 1 брой гръбна моторна пръскачка, отговарящи на изискванията, описани в техническата спецификация на поръчката. Посочената техника ще бъде използвана предимно за дейността на горски разсадник „Хайдушки дол“ по фиданкопроизводство и борба с плевелите и вредителите.

    Доставката на посочения прикачен инвентар и на моторната пръскачка е франко адреса на възложителя, като всички разходи по доставката са за сметка на изпълнителя. Предлаганата техника трябва да отговаря на Европейските изисквания за типово одобрение, валидно за територията на Република България. Предлаганата от участника техника (прикачен инвентар и пръскачка) трябва да бъде с конфигурация и придружаващи я документи, които позволяват регистрацията/пререгистрацията ѝ съгласно действащото законодателство на ЕС и Р. България. Същата следва да е нова и неупотребявана. Участникът следва да предложи и да осигури гаранционно и сервизно обслужване.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 4 660.00 BGN
  2. Description
   1. Title:

    „Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за селскостопанска техника — 1 бр. фреза“


   2. Additional CPV code(s):
    16100000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG424
    Main site or place of performance:

    Административната сграда на ТП „ДГС — Борино“ — с. Борино, общ. Борино, ул. „Родопи“ № 20.


   4. Description of the procurement:

    Доставка на 1 бр. фреза, отговаряща на изискванията, посочени в Техническата спецификация, франко адреса на възложителя. Същата следва да бъде нова и неупотребявана. Участникът следва да предложи и осигури сервизно и гаранционно обслужване.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    „Доставка чрез закупуване на 1 бр. гръбна моторна пръскачка“


   10. Additional CPV code(s):
    16100000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG424
    Main site or place of performance:

    Административната сграда на ТП „ДГС — Борино“ — с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, ул. „Родопи“ № 20.


   12. Description of the procurement:

    Доставка на гръбна моторна пръскачка, отговаряща на изискванията, описани в Техническата спецификация, франко адреса на възложителя. Същата трябва да е нова и неупотребявана. Участникът следва да предложи и осигури сервизно и гаранционно обслужване.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 222-404105
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 15
   Lot No: 2
   Title:

   „Доставка чрез закупуване на 1 бр. гръбна моторна пръскачка“


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-25
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Бориком — АМТ“ ООД
    120023041
    ул. „Хан Аспарух“ № 8
    Борино
    4824
    Bulgaria
    Telephone: +359 889007777
    E-mail: borikom@mail.bg
    NUTS code: BG424
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 1 100.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 1 100.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 16
    Lot No: 1
    Title:

    „Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за селскостопанска техника — 1 бр. фреза“


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 1
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     СД „Петко и Иван Драганови С-ие“
     020595769
     ул. „Чорлу“ № 14
     Пловдив
     4004
     Bulgaria
     Telephone: +359 32693022
     E-mail: pid@plov.omega.bg
     NUTS code: BG421
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 3 600.00 BGN
     Total value of the contract/lot: 3 560.00 BGN
    5. Information about subcontracting:

  3. Section VI
   1. Additional information
   2. Procedures for review
    1. Review body
     Комисия за защита на конкуренцията
     бул. „Витоша“ № 18
     София
     1000
     Bulgaria
     Telephone: +359 29884070
     E-mail: cpcadmin@cpc.bg
     Fax: +359 29807315
    2. Body responsible for mediation procedures

    3. Service from which information about the review procedure may be obtained

     Сроковете по чл. 197 и сл. от ЗОП.   3. Date of dispatch of this notice
    2017-02-08