Fuels


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Клисура“
   ул. „20-ти април“ № 26
   Клисура
   4300
   Bulgaria
   Telephone: +359 887662215
   E-mail: dgsklisura@ucdp-smolian.com
   Fax: +359 887662215
   NUTS code: BG421
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Other activity: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно Закона за горите
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Периодична доставка чрез покупка на горива — безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан, евро дизел, както и на масла, спирачна течност, антифриз, греси и течност за чистачки по обособени позиции.


   2. Main CPV code:
    09100000, 09211000, 24951000, 24951311
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на процедурата е: „Периодична доставка чрез покупка на горива — безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан, евро дизел (за МПС, специализирана техника и моторни триони), както и на масла, спирачна течност, антифриз, грес и течност за чистачки за нуждите на ТП „ДГС — Клисура“ по обособени позиции“. Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 включва периодична доставка чрез покупка на течни горива — безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан и евро дизел, необходими за моторните превозни средства, специализирана техника и моторни триони, стопанисвани от горското стопанство. Обособена позиция № 2 включва периодична доставка чрез покупка на масла, спирачна течност, антифриз, грес, течност за чистачки и добавка за нуждите на ТП „ДГС — Клисура“. Настоящата информация е за частта в обособена позиция № 2.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 8 960.00 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Периодична доставка чрез покупка на масла, спирачна течност, антифриз, грес, течност за чистачки и добавка за нуждите на ТП „ДГС — Клисура“


   2. Additional CPV code(s):
    09211000, 24951000, 24951311
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG421
    Main site or place of performance:

    Доставките си извършват на място в административната сграда на ТП „ДГС — Клисура“ на адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти април“ № 26.


   4. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 2 включва периодична доставка чрез покупка на масла, спирачна течност, антифриз, грес, течност за чистачки и добавка за нуждите на ТП „ДГС — Клисура“. Необходимите масла по вид и количество са: масло с индекс на вискозитет 10W40 за бензинов и дизелов двигател — +- 100 л, масло с индекс на вискозитет 15W40 за — +- 70 л. Видовете и количествата на останалите артикули са: спирачна течност — + -20 л, антифриз-концентрат — +- 100 л, грес — +- 200 кг, течност за чистачки — + -200 л и добавка за дизелови автомобили NOx редуциращ агент за багер товарач — +- 800 л.

    Всички стоки, предмет на обособена позиция № 2 следва да бъдат доставени на място в административната сграда на ТП „ДГС — Клисура“ при заявка, отправена от възложителя в срок не по-дълъг от 3 работни дни. Описанието им по вид, мерки и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация — Приложение № 2 от съответстващата по обществената поръчка документация. Възложителят ще закупува периодично стоките.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 203-366499
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 15
   Lot No: 2
  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-16
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Автоцентър-лазур“ ЕООД
    202817120
    ул. „Юмрукчал“ № 39
    Карлово
    4300
    Bulgaria
    Telephone: +359 887296592
    E-mail: nikolai_peichev68@abv.bg
    Fax: +359 887296592
    NUTS code: BG421
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 8 960.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 8 960.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    На основание чл. 197, т. 7 от ЗОП, срокът за подаване на жалби е до — 3.1.2017 г.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-08