Medical consumables

11 feb

Number: 20442

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   „МБАЛ-Самоков“ ЕООД
   ул. „Македония“ № 49
   Самоков
   2000
   Bulgaria
   Telephone: +359 72266413
   E-mail: mbal_samokov@abv.bg
   Fax: +359 72266068
   NUTS code: BG412
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, неонходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ-Самоков“ ЕООД.


   2. Main CPV code:
    33140000, 33600000, 33140000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на поръчката включва доставка чрез покупка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ-Самоков“ ЕООД, гр. Самоков, разделена на 2 /две/ самостоятелно обособени позиции, както следва:

    Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти“ включва 12 броя подпозиции по генерични наименования, като оферти могат да се подават за всяка 1 от тях, съгласно техническата спецификация.

    Обособена позиция № 2 „Медицински изделия“ включва 23 подпозиции, като оферти могат да се подават за всяка 1 от тях, съгласно техническата спецификация.

    Участникът представя само 1 оферта, като не се допуска представяне на варианти.

    Всеки 1 от кандидатите може да направи предложение за 1 или повече обособени позиции.

    Предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията на възложителя.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 25 005.00 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Лекарствени продукти


   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG412
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 49.


   4. Description of the procurement:

    Предмет на поръчката включва доставка чрез покупка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ-Самоков" ЕООД, гр. Самоков, разделена на 2 /две/ самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти“ включва 12 броя подпозиции по генерични наименования, като оферти могат да се подават за всяка 1 от тях, съгласно техническата спецификация. Обособена позиция № 2 „Медицински изделия“ включва 23 подпозиции, като оферти могат да се подават за всяка 1 от тях, съгласно техническата спецификация. Участникът представя само 1 оферта, като не се допуска представяне на варианти. Всеки 1 от кандидатите може да направи предложение за 1 или повече обособени позиции. Предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията на възложителя. Всички количества, посочени в спецификацията са „количества до“.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Медицински изделия


   10. Additional CPV code(s):
    33140000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG412
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 49.


   12. Description of the procurement:

    Предмет на поръчката включва доставка чрез покупка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ-Самоков" ЕООД, гр. Самоков, разделена на 2 /две/ самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти“ включва 12 броя подпозиции по генерични наименования, като оферти могат да се подават за всяка 1 от тях, съгласно техническата спецификация. Обособена позиция № 2 „Медицински изделия“ включва 23 подпозиции, като оферти могат да се подават за всяка 1 от тях, съгласно техническата спецификация. Участникът представя само 1 оферта, като не се допуска представяне на варианти. Всеки 1 от кандидатите може да направи предложение за 1 или повече обособени позиции. Предлаганите лекарствени продукти и медицински изделия да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията на възложителя. Всички количества, посочени в спецификацията са „количества до“.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 185-331644
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 31
   Lot No: 2
   Title:

   Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ-Самоков“ ЕООД


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-31
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 10
    Number of tenders received from SMEs: 9
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД
    107516166
    ул. „Любен Каравелов“ № 26, ет. 4
    Габрово
    5308
    Bulgaria
    Telephone: +359 66804540
    E-mail: Head.Office@fmc-bg.com
    Fax: +359 66806169
    NUTS code: BG322
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 221 939.55 BGN
    Total value of the contract/lot: 25 005.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    На основание чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба се подава в 10 — дневен срок.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-08