Repair and maintenance services

11 feb

Number: 20563

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Университет за национално и световно стопанство
   Студентски град, ул. „8-ми декември“
   София
   1700
   Bulgaria
   Telephone: +359 28195516
   E-mail: r.zlatinska@unwe.bg
   Fax: +359 28195516
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за обекти: УНСС — учебен корпус, гр. София, и спортен комплекс „Бонсист“, гр. София“.


   2. Main CPV code:
    50000000, 50000000, 45000000, 71320000, 50000000, 45000000, 71320000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Предмет на поръчката от настоящата документация е „Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за обекти: УНСС — учебен корпус, гр. София, и спортен комплекс „Бонсист“, гр. София“ — Обособена позиция 1: Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) с обект: „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ЕСМ 5, ЕСМ 6, ЕСМ 7 и ЕСМ 8 с гарантиран резултат на обект учебни корпуси на УНСС, гр. София“;

    Обособена позиция 2: Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) с обект: „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ЕСМ 4 и ЕСМ 5 с гарантиран резултат на обект СК „Бонсист“, гр. София“.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 2 735 512.08 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) с обект: „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ЕСМ 5, ЕСМ 6, ЕСМ 7 и ЕСМ8 с гарантиран резултат на обект учебни корпуси на УНСС“


   2. Additional CPV code(s):
    50000000, 45000000, 71320000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   4. Description of the procurement:

    Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) с обект: „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ЕСМ 5, ЕСМ 6, ЕСМ 7 и ЕСМ 8 с гарантиран резултат на обект учебни корпуси на УНСС, гр. София“.

    ЕСМ 5 — Управление на ВОИ/КИ.

    — Предвижда се инсталирането на дистанционно програмируеми термостатични вентили за задаване и поддържане на температурата в помещенията. Предвижда се инсталирането на табло автоматика, управляващ АС, по референтна външна и вътрешна температура. Автоматизирането/управлението на инсталацията предвижда управлението да дава възможност за настройване на дневни и седмични графици и постигане на отопление при температура с понижение.

    ЕСМ 6 — ВЕИ за ел. енергия за собст. нужди.

    Изграждане на фотоволтаична електро централа за собствени нужди. Фотоволтаичната централа се предвижда да е с мощност 400 kWp, а очакваното производство на ел. енергия е в размер на 435,75 MWh.

    ЕСМ 7 — Подмяна на източник за БГВ.

    Предвижда се инсталирането на слънчеви колектор.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Оценка на техническото предложение (Ктп) / Weighting: 40
    Quality criterion - Name: Срок за проектиране (Кпр) / Weighting: 5
    Quality criterion - Name: Срок за изпълнение на ЕСМ (Ксмр) / Weighting: 5
    Cost criterion - Weighting: 40
    Cost criterion - Weighting: 10
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) с обект: „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ЕСМ 4 и ЕСМ 5 с гарантиран резултат на обект СК „Бонсист“, гр. София“


   10. Additional CPV code(s):
    50000000, 45000000, 71320000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   12. Description of the procurement:

    Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) с обект: „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ЕСМ 4 и ЕСМ 5 с гарантиран резултат на обект СК „Бонсист“, гр. София“.

    ЕСМ 4 — Подмяна на източник за БГВ.

    Предвижда се инсталирането на слънчеви колектори за производство на битова гореща вода за лятото. Слънчевите колектори са 2 групи по 8 колектора (с приблизителна площ и 2 м2 всеки), като очакваното покритие на енергията за БГВ от колекторите е 33 % на годишна база.

    ЕСМ 5 — Мерки по осветление.

    Предвижда се подмяната на старото осветление с ново LED- осветление.

    Всички мерки следва да бъдат извършени въз основа на изготвения Доклад за обследване за енергийна ефективност и Идейните проекти.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Оценка на качеството на крайния продукт (Ктп) / Weighting: 40
    Quality criterion - Name: Срок за проектиране (Кпр) / Weighting: 5
    Quality criterion - Name: Срок за изпълнение на ЕСМ (Ксмр) / Weighting: 5
    Cost criterion - Weighting: 40
    Cost criterion - Weighting: 10
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 184-329987
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: ЗОП-3/2017г.
   Lot No: 1
   Title:

   Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор)с обект: „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ЕСМ 5, ЕСМ 6, ЕСМ 7 и ЕСМ8 с гарантиран резултат на обект учебни корпуси на УНСС“


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-31
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 0
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    ДЗЗД äЕско 2016“
    177055633
    район Витоша, бул. „България“ № 102, ет. 5
    София
    1618
    Bulgaria
    Telephone: +359 29707270
    E-mail: office@esko-services.com
    Fax: +359 28034720
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 2 470 591.89 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: ЗОП-4/2017г.
    Lot No: 2
    Title:

    Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) с обект: „Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки ЕСМ 4 и ЕСМ 5 с гарантиран резултат на обект СК „Бонсист“, гр. София“


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-31
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 0
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     ДЗЗД „Еско 2016“
     177055633
     район Витоша, бул. „България“ № 102, ет. 5
     София
     1618
     Bulgaria
     Telephone: +359 29707270
     E-mail: dictus@dir.bg
     Fax: +359 28034720
     NUTS code: BG411
     The contractor is an SME: no
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

     Total value of the contract/lot: 264 920.19 BGN
    5. Information about subcontracting:

  3. Section VI
   1. Additional information
   2. Procedures for review
    1. Review body
     Комисия за защита на конкуренцията
     бул. „Витоша“ № 18
     София
     1000
     Bulgaria
     Telephone: +359 29884070
     E-mail: cpcadmin@cpc.bg
     Fax: +359 29807315
    2. Body responsible for mediation procedures

    3. Service from which information about the review procedure may be obtained

     Съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП.


     Комисия за защита на конкуренцията
     бул. „Витоша“ № 18
     София
     1000
     Bulgaria
     Telephone: +359 29884070
     E-mail: cpcadmin@cpc.bg
     Fax: +359 29807315
   3. Date of dispatch of this notice
    2017-02-07