Urban planning services

11 feb

Number: 20578

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Троян
   пл. „Възраждане“ № 1
   Троян
   5600
   Bulgaria
   Telephone: +359 67068005
   E-mail: procurement@troyan.bg
   Fax: +359 67068005
   NUTS code: BG315
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Проект за изграждане на 3 групи гаражи в ж.к. „Лъгът“.


   2. Main CPV code:
    71410000, 71410000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Проект за гаражни групи в парцели І, ІІ и ІІІ, отредени „за гаражи“ в строителен кв. 329 по плана на троян — жк „Лъгът“.

    Обектът на разработката включва изработване на Инвестиционен проект за гаражни групи в три парцела (УПИ) — І, ІІ, и ІІІ, кв. 329 — гр. Троян, кв. „Лъгът“. Цел на настоящия проект е създаване на условия за изграждане на гаражни групи и монтиране на готови гаражни клетки в описаните терени — общинска собственост, за да не се строят (монтират) незаконно на произволни места.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 2 320.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71410000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG315
    Main site or place of performance:

    Гр. Троян, жк „Лъгът“.


   4. Description of the procurement:

    Технически проект:

    Част Геодезия: Теренно-ситуационен план; Вертикална планировка и отводняване; Трасировъчен план; Картограма на земните маси; Характерни детайли.

    Част Архитектурна: Ситуация съгласно действащия Застроителен план; Разпределения; Характерни Разрез и Фасади. Геометрично решение за готови стоманобетонни гаражни клетки, ситуирани в отделен парцел.

    Част Конструктивна: Конструктивен проект за 1 гаражна група с възможност за прилагане във всички парцели, характерни детайли.

    Част План по безопасност и здраве.

    Част Пожарна безопастност.

    Част План за управление на строителните отпадъци.

    Част Подробни количествени сметки по всички части на проекта.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 200-360964
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: ОП-У-2-2017
  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-07
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД
    175216595
    1000
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 029533567
    E-mail: ppm@ppm.bg
    Fax: +359 029058810
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 2 320.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Съгласно чл. 197 от ЗОП.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-07