Washing and dry-cleaning services

11 feb

Number: 20584

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
   ул. „Бяло море“ № 8
   София
   1527
   Bulgaria
   Telephone: +359 29432106
   E-mail: dogovori@isul.eu
   Fax: +359 29432279
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Пране и гладене на спално бельо, пост. инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД.


   2. Main CPV code:
    98310000, 98310000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД.

    Прогнозното количество сухо, чисто пране е с обем от 115 000 кг годишно, или 345 000 кг сухо пране за период от 3 години. С оглед предмета на обществената поръчка и спецификата на технологичните процеси при изпълнението и не е възможно разделянето на обособени позиции.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 431 250.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    98310000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Ул. „Бяло море“ № 8.


   4. Description of the procurement:

    Обхватът на поръчката е изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники и отделения на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД. Услугата включва изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, сортиране по клиники и отделения и опаковане на болнично бельо, операционно бельо и облекло и работно облекло в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане, транспортиране до лечебното заведение и предаване на определеното за контакт лице на възложителя чрез приемо-предавателен протокол.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 207-374714
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 11
   Title:

   Пране и гладене на спално бельо, пост. инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-16
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Tедей“ ЕООД
    175144670
    ул. „Еловица“ № 57
    София
    1415
    Bulgaria
    Telephone: +359 887464293
    E-mail: tedei@abv.bg
    Fax: +359 887464293
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 431 250.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Чл. 197 от ЗОП.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-07