Electricity

11 feb

Number: 20934

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
   ул. „Прилеп“ № 33
   Варна
   9010
   Bulgaria
   Telephone: +359 52974270
   E-mail: opvik@vikvarna.com
   Fax: +359 52500991
   NUTS code: BG331
  2. Type of the contracting authority:
  3. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД.


   2. Main CPV code:
    09310000, 09310000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение за 186 броя измервателни точки в обекти на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия за ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група.

    Количество и обем: до 21 000 000 КWh, като прогнозните количества по месеци са описани в Раздел II — Техническа спецификация от документацията за участие. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира възложителя да го усвои, както и не лимитира потреблението на възложителя.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    09310000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG331
    Main site or place of performance:

    Територията на действие на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД, Варненска област и 3 обекта на територията на Община Руен, област Бургас.


   4. Description of the procurement:

    Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение за 186 броя измервателни точки в обекти на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия за ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група.

    Количество и обем: до 21 000 000 КWh, като прогнозните количества по месеци са описани в Раздел II — Техническа спецификация от документацията за участие. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира възложителя да го усвои, както и не лимитира потреблението на възложителя.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 187-336003
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 4-2017
   Title:

   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-06
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 7
    Number of tenders received from SMEs: 5
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД
    131512672
    бул. „Вл. Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, Кула Г
    Варна
    9009
    Bulgaria
    Telephone: +359 52577770
    E-mail: market@energo-pro.bg
    Fax: +359 52577340
    NUTS code: BG331
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500 000.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 2 500 000.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Договорът влиза в сила от датата на регистрация на първия график и изтича на 1.10.2018 г.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-08