Electricity

14 feb

Number: 52106

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Институт по невробиология /ИНБ/
   ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 23
   София
   1113
   Bulgaria
   Telephone: +359 28719108
   E-mail: neurobiology@bio.bas.bg
   Fax: +359 28719109
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Other activity: наука
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките и самостоятелните звена на БАН“.


   2. Main CPV code:
    09310000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Възложителят е посочил, че действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 1.4.2015 до 31.3.2016 г. са 15 700 Mw/h. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 29 514.23 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: BG
    Main site or place of performance:

    В местата на доставка на територията на обектите на възложителите към включените в електроразпределителната мрежа обекти на същите.


   4. Description of the procurement:

    Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН на територията на страната. Възложителят е посочил, че действително изразходваните количества ел. енергия за едногодишен период от 1.4.2015 г. до 31.3.2016 г. са 15 700 Mw/h. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителите няма да заплащат такса за участие на балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на балансите.


   5. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 100
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 165-296968
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: ДИНБ
   Title:

   „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по невробиология“


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-12
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 6
    Number of tenders received from SMEs: 0
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Чез Трейд България“ АД
    113570147
    пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 28959123
    E-mail: office@cez-trade.bg
    Fax: +359 29549382
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 2 023.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 1 810.45 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: НН-2472
    Title:

    „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Геологически институт“


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-10
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 6
     Number of tenders received from SMEs: 0
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
     113570147
     пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
     София
     1000
     Bulgaria
     Telephone: +358 28959123
     E-mail: office@cez-trade.bg
     Fax: +359 29549382
     NUTS code: BG411
     The contractor is an SME: no
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 24 861.94 BGN
     Total value of the contract/lot: 22 249.78 BGN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: ДИИкИ
     Title:

     „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт за икономически изследвания“


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-12
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 6
      Number of tenders received from SMEs: 0
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
      175905727
      пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
      София
      1000
      Bulgaria
      Telephone: +359 28959123
      E-mail: office@cez-trade.bg
      Fax: +359 29549382
      NUTS code: BG411
      The contractor is an SME: no
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 6 049.31 BGN
      Total value of the contract/lot: 5 454.00 BGN
     5. Information about subcontracting:

   7. Section VI
    1. Additional information

     Обявлението за възложените поръчки е изготвено на основание сключени Споразумения по чл. 8 от ЗОП между БАН и самостоятелните звена на БАН, съгласно които БАН организира и финансово обезпечава цялостното провеждане на обществената поръчка, а договорите с избрания изпълнител се сключват със съответните самостоятелни звена за стопанисваните от тях обекти.


    2. Procedures for review
     1. Review body
      Комисия за защита на конкуренцията
      бул. „Витоша“ № 18
      София
      1000
      Bulgaria
      Telephone: +359 29884070
      E-mail: cpcadmin@cpc.bg
      Fax: +359 29807315
     2. Body responsible for mediation procedures

     3. Service from which information about the review procedure may be obtained

      10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.    3. Date of dispatch of this notice
     2017-02-09