Pharmaceutical products

14 feb

Number: 52518

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
   ул. „Бяло море“ № 8
   София
   1527
   Bulgaria
   Telephone: +359 29432106
   E-mail: dogovori@isul.eu
   Fax: +359 29432279
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД“.


   2. Main CPV code:
    33600000, 33610000, 33620000, 33670000, 33660000, 33650000, 33652200, 33662100, 33692000, 33632100, 33616000, 33696800, 33600000, 33692000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Обхватът на поръчката е доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД съгласно Техническа спецификация, която се състои от 11 обособени позиции, всяка от които съдържа различен брой номенклатурни единици, посочени в Раздел ІІ.2) на Обявлението. Всеки участник има право да представи оферта за 1, за повече от 1 или за всички обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 2 005 896.96 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Храносмилателна система и метаболизъм


   2. Additional CPV code(s):
    33610000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   4. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 1, включва 20 номенклатурни единици.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Сърдечно-съдова система


   10. Additional CPV code(s):
    33620000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   12. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 2, включва 71 номенклатурни единици.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Дихателна система


   18. Additional CPV code(s):
    33670000
   19. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   20. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 1, включва 7 номенклатурни единици.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Централна и периферна нервна система


   26. Additional CPV code(s):
    33660000
   27. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   28. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 4, включва 55 номенклатурни единици.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    Антиинфекциозни средства


   34. Additional CPV code(s):
    33650000
   35. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   36. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 5, включва 61 номенклатурни единици.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
   41. Title:

    Ендокринна система


   42. Additional CPV code(s):
    33652200
   43. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   44. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 6, включва 31 номенклатурни единици.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:
   49. Title:

    Офталмология


   50. Additional CPV code(s):
    33662100
   51. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   52. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 7, включва 11 номенклатурни единици.


   53. Award criteria:
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:
   57. Title:

    Разтвори за интравенозно приложение и лечебно хранене


   58. Additional CPV code(s):
    33692000
   59. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   60. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 8, включва 39 номенклатурни единици.


   61. Award criteria:
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:
   65. Title:

    Други лекарствени продукти


   66. Additional CPV code(s):
    33632100, 33616000, 33696800
   67. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   68. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 9, включва 24 номенклатурни единици.


   69. Award criteria:
   70. Information about options:
    Options: no
   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:
   73. Title:

    Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък


   74. Additional CPV code(s):
    33600000
   75. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   76. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 10, включва 137 номенклатурни единици.


   77. Award criteria:
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:
   81. Title:

    Рецептури извън позитивен лекарствен списък


   82. Additional CPV code(s):
    33692000
   83. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   84. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 11, включва 19 номенклатурни единици.


   85. Award criteria:
   86. Information about options:
    Options: no
   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 209-377937
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 16
   Lot No: 1
   Title:

   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 15
    Number of tenders received from SMEs: 12
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Софарма Трейдинг“АД
    103267194
    ул. „Лъчезар Станчев“ № 5
    София
    1756
    Bulgaria
    Telephone: +359 28133660
    E-mail: office@sopharmatrading.bg
    Fax: +359 28133666
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 852 014.85 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 17
    Lot No: 2
    Title:

    Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 15
     Number of tenders received from SMEs: 12
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     „Медекс“ ООД
     131268894
     ул. „Самоковско шосе“ № 2Л
     София
     1138
     Bulgaria
     Telephone: +359 29175545
     E-mail: tenders@medex.bg
     Fax: +359 29175538
     NUTS code: BG411
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

     Total value of the contract/lot: 1 129 906.78 BGN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 18
     Lot No: 4
     Title:

     Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 15
      Number of tenders received from SMEs: 12
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      „Екофарм“ ЕООД
      130390055
      бул. „Черни връх“ № 14
      София
      1421
      Bulgaria
      Telephone: +359 29631596
      E-mail: ecopharm@ecopharm.bg
      Fax: +359 29631561
      NUTS code: BG411
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

      Total value of the contract/lot: 23 975.33 BGN
     5. Information about subcontracting:

   7. Section VI
    1. Additional information

     Дог. № 16/об. поз. 1 н. ед. 1, 4, 7, 9, 19, 20; об. поз. 2 н. ед. 2, 4, 8, 28, 39, 40, 48, 51, 52, 68; об. поз. 3 н. ед. 1, 4, 6; об. поз. 4 н. ед. 15, 17, 18, 23, 27, 30, 34, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; об. поз. 5 н. ед. 7, 25, 46, 47, 48, 49, 53, 56; об. поз. 6 н. ед. 1, 2, 6, 7, 9, 13, 17, 20; об. поз. 8 н. ед. 21; об. поз. 9 н. ед. 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 23 и об. поз. 10 н. ед. 13, 14, 18, 24, 27, 28, 30, 31, 35, 37, 47, 49, 50, 51, 53, 58, 63, 70, 71, 72, 74, 80, 83, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 112, 113, 115, 116, 120, 126, 131, 133, 134;

     дог. № 17/об. поз. 1 н. ед. 10, 11; об. поз. 2 н. ед. 69, 70; об. поз 4 н. ед. 2, 5, 8, 12, 21, 22, 32, 40, 45; об. поз. 5 н. ед. 1, 5, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 29, 43, 44, 57, 59; об. поз. 7 н. ед. 1, 2; об. поз. 8 н. ед. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 39; об. поз. 9 н. ед. 1, 3 и об. поз. 10 н. ед. 22, 23, 55, 82, 84, 128, 137;

     дог. № 18/об. поз. 4 н. ед. 6; об. поз. 5 н. ед. 31 и об. поз. 9 н. ед. 5.


    2. Procedures for review
     1. Review body
      Комисия за защита на конкуренцията
      бул. „Витоша“ № 18
      София
      1000
      Bulgaria
      Telephone: +359 29884070
      E-mail: cpcadmin@cpc.bg
      Fax: +359 29807315
     2. Body responsible for mediation procedures

     3. Service from which information about the review procedure may be obtained

      Чл. 197 от ЗОП.    3. Date of dispatch of this notice
     2017-02-09