Works for complete or part construction and civil engineering work

20 jan

Number: 5750087

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


20-01-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Сливен
   Бул. „Цар Освободител” № 1
   Сливен
   8800
   Bulgaria
   Telephone: +359 44611360
   E-mail: g_tujarova@abv.bg
   Fax: +359 44662350
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради


   2. Main CPV code:
    45200000, 45200000, 71315000, 71221000, 45000000, 71315000, 71221000, 45200000, 71315000, 71221000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Изпълнение на инженеринг — проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен по 12 обособени позиции, подробно описани в разделите за всяка обособена позиция. Основни дейности:

    1. Разработване на технически проект, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването;

    2. Упражняване на авторски надзор;

    3. Извършване на строително-ремонтни работи.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 1 976 030.78 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, блок 2


   2. Additional CPV code(s):
    45200000, 71315000, 71221000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Община Сливен, кв. „Сини камъни“, блок 2


   4. Description of the procurement:

    Основни дейности:

    1. Разработване на технически проект, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването. Техническият проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 7 / 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради, изм. ДВ бр. 27 от 2015 г., в сила от 15 юли 2015 г., а така също и специфичните изисквания на проекта.

    2. Упражняване на авторски надзор.

    3. Изпълнение на СМР съгласно изготвения технически проект на база предвидените задължителни мерки в част „Конструктивно обследване" и част „Енергийно обследване".


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: По част строителство — Мерки за осигуряване на енергийната ефективност и повишаване експлоатационните характеристики на сградата / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: По част строителство — Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: По част строителство — Работна програма за изпълнение на строителството / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: По част проектиране — Срок за проектиране / Weighting: 5
    Price - Weighting: 55
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, блок 13


   10. Additional CPV code(s):
    45000000, 71315000, 71221000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, блок 13


   12. Description of the procurement:

    Основни дейности:

    1. Разработване на технически проект, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването. Техническият проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради, изм. ДВ бр. 27 от 2015 г., в сила от 15 юли 2015 г., а така също и специфичните изисквания на проекта.

    2. Упражняване на авторски надзор.

    3. Изпълнение на СМР съгласно изготвения технически проект на база предвидените задължителни мерки в част „Конструктивно обследване" и част „Енергийно обследване".


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: По част строителство — Мерки за осигуряване на енергийната ефективност и повишаване експлоатационните характеристики на сградата / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: По част строителство — Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: По част строителство — Работна програма за изпълнение на строителството / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: По част проектиране — Срок за проектиране / Weighting: 5
    Price - Weighting: 55
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, блок 9


   18. Additional CPV code(s):
    45200000, 71315000, 71221000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. Сливен, кв. „Клуцохор", блок 9, град Сливен, кв. „Клуцохор“, блок 4


   20. Description of the procurement:

    Основни дейности:

    1. Разработване на технически проект, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването. Техническият проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради, изм. ДВ бр. 27 от 2015 г., в сила от 15 юли 2015 г., а така също и специфичните изисквания на проекта.

    2. Упражняване на авторски надзор.

    3. Изпълнение на СМР съгласно изготвения технически проект на база предвидените задължителни мерки в част „Конструктивно обследване" и част „Енергийно обследване".


   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: По част строителство — Мерки за осигуряване на енергийната ефективност и повишаване експлоатационните характеристики на сградата / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: По част строителство — Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: По част строителство — Работна програма за изпълнение на строителството / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: По част проектиране — Срок за проектиране / Weighting: 5
    Price - Weighting: 55
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 242-440800
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 8
   Lot No: 4
   Title:

   Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, блок 2


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-21
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 9
    Number of tenders received from SMEs: 9
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Токрия” ЕООД
    202521491
    Ул. „Драгоман” № 130 А
    Хасково
    8600
    Bulgaria
    Telephone: +359 898595353
    E-mail: tokria2013@gmail.com
    Fax: +359 898595353
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 816 544.80 BGN
    Total value of the contract/lot: 816 195.15 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Proportion: 4
    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Проектиратне и упражняване на авторски надзор.


    Contract No: 9
    Lot No: 9
    Title:

    Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, блок 13


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-29
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 5
     Number of tenders received from SMEs: 5
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
    3. Name and address of the contractor:
     „Раев Строй Сливен” ДЗЗД
     177187688
     Ул. „Сливница” № 22
     Сливен
     8800
     Venezuela
     Telephone: +359 886692418
     E-mail: raev_stroi@abv.bg
     Fax: +359 886692418
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 537 475.20 BGN
     Total value of the contract/lot: 517 468.96 BGN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 10
     Lot No: 11
     Title:

     Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, блок 9


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-21
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 8
      Number of tenders received from SMEs: 8
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
     3. Name and address of the contractor:
      Обединение „Алфа Инвест”
      177200833
      Ул. „Здравец” № 1
      Ямбол
      8600
      Bulgaria
      Telephone: +359 889638838
      E-mail: diks2001_invest@abv.bg
      Fax: +359 889638838
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 659 401.20 BGN
      Total value of the contract/lot: 642 366.67 BGN
     5. Information about subcontracting:

   7. Section VI
    1. Additional information
    2. Procedures for review
     1. Review body
      Комисия за защита на конкуренцията
      Бул. „Витоша” № 18
      София
      1000
      Bulgaria
      Telephone: +359 29884070
      E-mail: cpcadmin@cpc.bg
      Fax: +359 29807315
     2. Body responsible for mediation procedures

     3. Service from which information about the review procedure may be obtained

      Решение № РД 15 — 1450 от 18 юли 2017 г. за определяне на изпълнители на дванадесетте обособени позиции на обществената поръчка е получено от четиридесет и четири участника на 20 юли 2017 г., а от пет на 21 юли 2017 г. Крайният срок за обжалване е 31 юли 2017 г. включително.


      Община Сливен
      Бул. „Цар Освободител” № 1
      Сливен
      8800
      Bulgaria
      Telephone: +359 44611127
      E-mail: g_tujarova@abv.bg
      Fax: +359 44662350
    3. Date of dispatch of this notice
     2018-01-18