Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи: Tenders

Country: Bulgaria
Contracts: 36
Sum: 10451190
tenders: 38


Period: 12.08.2017-21.04.2017

Total: 38