Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи: Tenders

Country: Bulgaria
Contracts: 58
Sum: 14664361
tenders: 50


Period: 12.10.2017-21.04.2017

Total: 50