Кмета на Община Берковица - публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП: Tenders


E-mail: ob@berkovitsa.com
Phone: +359 95389129
Country: Bulgaria
Town: Берковица
Address: Кмета на Община Берковица - публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
000320559
пл. „Йордан Радичков“ № 4
Берковица
3500
Bulgaria
Лице за контакт: 3500
Телефон: +359 95389129
Електронна поща: ob@berkovitsa.com
Факс: +359 95388405
код NUTS: BG312
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.berkovitsa.bg/
Адрес на профила на купувача: http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=4610
Total: 1
11 feb

Number: 1338

Country: Bulgaria

Source: TED