Кмета на Община Берковица - публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП: ContractsNo tenders for this period. Use search