МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД: Tenders


E-mail: mbal@bogytec.com
Phone: +359 879110378 / 899859405
Country: Bulgaria
Town: Разград
Address: МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД
116503980
ул. „Коста Петров“ № 2
Разград
7200
Bulgaria
Лице за контакт: 7200
Телефон: +359 879110378 / 899859405
Електронна поща: mbal@bogytec.com
Факс: +359 84629765
код NUTS: BG324
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal-razgrad.com
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions
Total: 2
28 sep

Number: 4523439

Country: Bulgaria

Source: TED

11 feb

Number: 1200

Country: Bulgaria

Source: TED