Главна дирекция „Национална полиция“ — Министерство на вътрешните работи: ContractsTotal: 2