Министерство на вътрешните работи: ContractsTotal: 164
29 nov

Number: 11300676

Country: Bulgaria

Source: TED

27 nov

Number: 11269111

Country: Bulgaria

Source: TED

23 nov

Number: 11209064

Country: Bulgaria

Source: TED

30 oct

Number: 10847992

Country: Bulgaria

Source: TED

30 oct

Number: 10847106

Country: Bulgaria

Source: TED

20 oct

Number: 10661067

Country: Bulgaria

Source: TED

20 oct

Number: 10660139

Country: Bulgaria

Source: TED

20 oct

Number: 10660138

Country: Bulgaria

Source: TED

16 oct

Number: 10558901

Country: Bulgaria

Source: TED