Министерство на вътрешните работи: ContractsTotal: 155
16 oct

Number: 10558901

Country: Bulgaria

Source: TED

13 oct

Number: 10511016

Country: Bulgaria

Source: TED

13 oct

Number: 10510611

Country: Bulgaria

Source: TED

02 oct

Number: 10285763

Country: Bulgaria

Source: TED

02 oct

Number: 10285630

Country: Bulgaria

Source: TED

02 oct

Number: 10285509

Country: Bulgaria

Source: TED

02 oct

Number: 10285479

Country: Bulgaria

Source: TED

28 sep

Number: 10235371

Country: Bulgaria

Source: TED

07 sep

Number: 9843774

Country: Bulgaria

Source: TED

07 sep

Number: 9843773

Country: Bulgaria

Source: TED