Община Пловдив: Tenders

E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
Phone: +359 32656752
Country: Bulgaria
Town: Пловдив
Address: Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
Bulgaria
Лице за контакт: 4000
Телефон: +359 32656752
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg

Contracts: 279
tenders: 222
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 222
01 dec

Number: 14064051

Country: Bulgaria

Source: TED

24 nov

Number: 13772309

Country: Bulgaria

Source: TED

24 nov

Number: 13771501

Country: Bulgaria

Source: TED

14 nov

Number: 13505278

Country: Bulgaria

Source: TED

10 nov

Number: 13434060

Country: Bulgaria

Source: TED

31 oct

Number: 13205032

Country: Bulgaria

Source: TED