Община Пловдив: Tenders

E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
Phone: +359 32656752
Country: Bulgaria
Town: Пловдив
Address: Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
Bulgaria
Лице за контакт: 4000
Телефон: +359 32656752
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg

Contracts: 279
tenders: 268
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 268
15 apr

Number: 17274784

Country: Bulgaria

Source: TED

02 apr

Number: 16979429

Country: Bulgaria

Source: TED

01 apr

Number: 16944747

Country: Bulgaria

Source: TED