Община Пловдив: Tenders

E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
Phone: +359 32656752
Country: Bulgaria
Town: Пловдив
Address: Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
Bulgaria
Лице за контакт: 4000
Телефон: +359 32656752
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg

Contracts: 220
tenders: 188
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 188
10 aug

Number: 11538754

Country: Bulgaria

Source: TED

07 aug

Number: 11464512

Country: Bulgaria

Source: TED

04 aug

Number: 11432427

Country: Bulgaria

Source: TED

03 aug

Number: 11413498

Country: Bulgaria

Source: TED