„Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД: Tenders

E-mail: mbalburgas8000@abv.bg
Phone: +359 879358008
Country: Bulgaria
Town: Бургас
Address: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД
102274111
бул. „Стефан Стамболов“ № 73
Бургас
8000
Bulgaria
Лице за контакт: 8000
Телефон: +359 879358008
Електронна поща: mbalburgas8000@abv.bg
Факс: +359 56810592
код NUTS: BG341
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbalburgas.com/
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/

Contracts: 80
tenders: 77
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 77