Община Върбица: Tenders

E-mail: beysim@ro-ni.net
Phone: +359 53912131
Country: Bulgaria
Town: Върбица
Address: Община Върбица
000931415
ул. „Септемврийско въстание“ № 40
Върбица
9870
Bulgaria
Лице за контакт: 9870
Телефон: +359 53912131
Електронна поща: beysim@ro-ni.net
Факс: +359 53912005
код NUTS: BG333
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.varbitsa.org/
Адрес на профила на купувача: http://www.varbitsa.org/bg/profkup

Contracts: 5
tenders: 13
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 13
10 mar

Number: 8299602

Country: Bulgaria

Source: TED

27 feb

Number: 8048171

Country: Bulgaria

Source: TED

06 jan

Number: 6759823

Country: Bulgaria

Source: TED

28 dec

Number: 6634312

Country: Bulgaria

Source: TED

04 nov

Number: 5268747

Country: Bulgaria

Source: TED

14 sep

Number: 4251413

Country: Bulgaria

Source: TED

12 aug

Number: 3672821

Country: Bulgaria

Source: TED

17 jun

Number: 2606683

Country: Bulgaria

Source: TED