Агенция за социално подпомагане — София чрез Регионална дирекция за социално подпомагане — Търговище: Tenders

E-mail: targovishte-rdsp@asp.government.bg
Phone: +359 0882825758
Country: Bulgaria
Town: Търговище
Address: Агенция за социално подпомагане — София чрез Регионална дирекция за социално подпомагане — Търговище
1210150560253
Ул. „Стефан Караджа” № 1, ет.4
Търговище
7700
Bulgaria
Лице за контакт: 7700
Телефон: +359 0882825758
Електронна поща: targovishte-rdsp@asp.government.bg
Факс: +359 60162932
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.asp.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2270&_pprocou_WAR_asp_delta=10

Contracts: 2
tenders: 2
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 2