Агенция за социално подпомагане — София чрез дирекция „Социално подпомагане“ — Попово: Tenders


E-mail: dsp-popovo@asp.government.bg
Phone: +359 0882825799
Country: Bulgaria
Town: Попово
Address: Агенция за социално подпомагане — София чрез дирекция „Социално подпомагане“ — Попово
1210150560493
ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, ет. 3
Попово
7800
Bulgaria
Лице за контакт: 7800
Телефон: +359 0882825799
Електронна поща: dsp-popovo@asp.government.bg
Факс: +359 60842669
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.asp.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2297&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Total: 1