„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД: Tenders


E-mail: ob-porachki@1agb.com
Phone: +359 24470245
Country: Bulgaria
Town: София
Address: „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
000689182
ул. „Михалаки Ташев“ № 2
София
1330
Bulgaria
Лице за контакт: 1330
Телефон: +359 24470245
Електронна поща: ob-porachki@1agb.com
Факс: +359 24470245
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.1agb.com.
Адрес на профила на купувача: http://1agb.com/public_procurement.html
Total: 21