„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД: Tenders

E-mail: otdel.opd@abv.bg
Phone: +359 29759011
Country: Bulgaria
Town: София
Address: „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
130367715
ж.к. „Младост 1“, ул. „Димитър Моллов“ № 1
София
1750
Bulgaria
Лице за контакт: 1750
Телефон: +359 29759011
Електронна поща: otdel.opd@abv.bg
Факс: +359 29759011
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.sveta-anna.eu/
Адрес на профила на купувача: http://www.sveta-anna.eu/OP.html

Contracts: 30
tenders: 76
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 76
02 dec

Number: 22701595

Country: Bulgaria

Source: TED

18 nov

Number: 22244439

Country: Bulgaria

Source: TED

06 nov

Number: 21954900

Country: Bulgaria

Source: TED

05 nov

Number: 21927644

Country: Bulgaria

Source: TED

31 oct

Number: 21836655

Country: Bulgaria

Source: TED

17 oct

Number: 21399988

Country: Bulgaria

Source: TED