Община Горна Малина: Tenders


E-mail: gmalina@abv.bg
Phone: +359 7152-2320
Country: Bulgaria
Town: с. Горна Малина
Address: Община Горна Малина
000776178
пл. „Родолюбие“ № 1
с. Горна Малина
2131
Bulgaria
Лице за контакт: 2131
Телефон: +359 7152-2320
Електронна поща: gmalina@abv.bg
Факс: +359 7152-2252
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.gornamalina.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.gornamalina.eu/profil-na-kupuvacha.html
Total: 4
04 sep

Number: 12018968

Country: Bulgaria

Source: TED

18 jul

Number: 11085867

Country: Bulgaria

Source: TED

16 may

Number: 9718940

Country: Bulgaria

Source: TED