Висш съдебен съвет: Tenders

E-mail: m.zafirova@vss.justice.bg
Phone: +359 9807632
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Висш съдебен съвет
121513231
ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 9807632
Електронна поща: m.zafirova@vss.justice.bg
Факс: +359 9807632
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.vss.justice.bg
Адрес на профила на купувача: http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index

Contracts: 19
tenders: 36
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 36
04 dec

Number: 14210550

Country: Bulgaria

Source: TED

24 oct

Number: 13032471

Country: Bulgaria

Source: TED

30 aug

Number: 11926959

Country: Bulgaria

Source: TED

02 aug

Number: 11391545

Country: Bulgaria

Source: TED

26 jun

Number: 10665325

Country: Bulgaria

Source: TED

15 jun

Number: 10443531

Country: Bulgaria

Source: TED

24 may

Number: 9928233

Country: Bulgaria

Source: TED