Агенция „Пътна инфраструктура“: Tenders

E-mail: v.brachkova@api.bg
Phone: +359 9173283
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Агенция „Пътна инфраструктура“
000695089
бул. „Македония“ № 3
София
1606
Bulgaria
Лице за контакт: 1606
Телефон: +359 9173283
Електронна поща: v.brachkova@api.bg
Факс: +359 9522563
код NUTS: BG341
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.api.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

Contracts: 116
tenders: 142
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 142
17 jul

Number: 11037576

Country: Bulgaria

Source: TED

14 jul

Number: 11007669

Country: Bulgaria

Source: TED

13 jul

Number: 10987225

Country: Bulgaria

Source: TED

13 jul

Number: 10985951

Country: Bulgaria

Source: TED

10 jul

Number: 10918345

Country: Bulgaria

Source: TED

10 jul

Number: 10917380

Country: Bulgaria

Source: TED