Медицински университет - Пловдив (Пловдив, Bulgaria CSTMR№824324): address, contacts, e-mail, tenders


E-mail: doop@mu-plovdiv.bg
Phone: +359 32602793/+359 32602299
Country: Bulgaria
Town: Пловдив
Address: Медицински университет - Пловдив
000455471
бул. Васил Априлов № 15а
Пловдив
4000
Bulgaria
Лице за контакт: 4000
Телефон: +359 32602793/+359 32602299
Електронна поща: doop@mu-plovdiv.bg
Факс: +359 32602534
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mu-plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-общ_пор/възлагане/3931-00512-2020-0014
Total: 58
31 jan
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products (EN BG) add to Favorites
Deadline: 28 days
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 76821589

Country: Bulgaria

Source: TED

30 jan
Computer equipment and supplies (EN BG) add to Favorites
Deadline: 24 days
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 76729050

Country: Bulgaria

Source: TED

24 jan
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) (EN BG) add to Favorites
Deadline: 21 days
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 76275744

Country: Bulgaria

Source: TED

13 jan
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products (EN BG) add to Favorites
Deadline: 8 days
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 75591922

Country: Bulgaria

Source: TED

13 jan
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products (EN BG) add to Favorites
Deadline: 8 days
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 75591923

Country: Bulgaria

Source: TED

13 jan
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products (EN BG) add to Favorites
Deadline: 8 days
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 75591924

Country: Bulgaria

Source: TED

28 nov
Computer equipment and supplies (EN BG) add to Favorites
Contract value: 178 603 (USD)
Price original: 356 525 (BGN)

Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 74553004

Country: Bulgaria

Source: TED

21 nov
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) (EN BG) add to Favorites
Contract value: 312 210 (USD)
Price original: 623 231 (BGN)

Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 74009606

Country: Bulgaria

Source: TED

18 nov
Laboratory reagents (EN BG) add to Favorites
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 73784956

Country: Bulgaria

Source: TED

18 nov
Laboratory reagents (EN BG) add to Favorites
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 73784957

Country: Bulgaria

Source: TED

15 nov
Food, beverages, tobacco and related products (EN BG) add to Favorites
Contract value: 93 910 (USD)
Price original: 187 462 (BGN)

Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 73522332

Country: Bulgaria

Source: TED

11 nov
Medical equipments (EN BG) add to Favorites
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 73272311

Country: Bulgaria

Source: TED

07 nov
Computer equipment and supplies (EN BG) add to Favorites
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 72947146

Country: Bulgaria

Source: TED

04 nov
Drinking water (EN BG) add to Favorites
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 72746329

Country: Bulgaria

Source: TED

04 nov
Drinking water (EN BG) add to Favorites
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 72746330

Country: Bulgaria

Source: TED

21 oct
Computer equipment and supplies (EN BG) add to Favorites
Contract value: 14 112 (USD)
Price original: 28 171 (BGN)

Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 71761398

Country: Bulgaria

Source: TED

21 oct
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) (EN BG) add to Favorites
Contract value: 196 471 (USD)
Price original: 392 193 (BGN)

Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 71761411

Country: Bulgaria

Source: TED

07 oct
Electricity (EN BG) add to Favorites
Contract value: 1 322 519 (USD)
Price original: 2 640 000 (BGN)

Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 70851586

Country: Bulgaria

Source: TED

07 oct
Food, beverages, tobacco and related products (EN BG) add to Favorites
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 70853574

Country: Bulgaria

Source: TED

07 oct
Food, beverages, tobacco and related products (EN BG) add to Favorites
Customer: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Source: Медицински университет - Пловдив

Number: 70853575

Country: Bulgaria

Source: TEDand many others... Customers


Number: 824319

Country: Belgium

Source: TED

Number: 824320

Country: Czech Republic

Source: TED

Number: 824323

Country: Czech Republic

Source: TED