Pharmaceutical products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Втора МБАЛ — София“ ЕАД
   бул. „Христо Ботев“ № 120
   София
   1202
   Bulgaria
   Telephone: +359 29158336
   E-mail: secondmbal@abv.bg
   Fax: +359 29314024
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на лекарства.


   2. Main CPV code:
    33600000, 33600000, 33600000, 33600000, 33600000, 33600000, 33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД, по 31 обособени позиции.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Нестероидни противовъзпалителни средства


   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    На територията на Възложителя: „Втора МБАЛ — София“ ЕАД, гр. София 1202, бул. „Христо Ботев“ № 120.


   4. Description of the procurement:

    Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД. Количеството и обема са описани в техническата спецификация.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.


   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Процедурата се прекратява на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 110. ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, за Обособена позиция № 3, номенклатура № 3.3.


   9. Title:

    Антиинфекциозни лекарствени средства


   10. Additional CPV code(s):
    33600000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    На територията на Възложителя: „Втора МБАЛ — София“ ЕАД, гр. София 1202, бул. „Христо Ботев“ № 120.


   12. Description of the procurement:

    Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД. Количеството и обема са описани в техническата спецификация.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.


   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    Процедурата се прекратява на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 110. ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, за Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.21.


   17. Title:

    Средства, повлияващи кръвосъсирването и имуносупресори


   18. Additional CPV code(s):
    33600000
   19. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    На територията на Възложителя: „Втора МБАЛ — София“ ЕАД, гр. София 1202, бул. „Христо Ботев“ № 120.


   20. Description of the procurement:

    Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД. Количеството и обема са описани в техническата спецификация.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.


   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:

    Процедурата се прекратява на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 110. ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, за Обособена позиция № 10, номенклатура 10.3.


   25. Title:

    Средства, повлияващи храносмилателната система


   26. Additional CPV code(s):
    33600000
   27. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    На територията на Възложителя: „Втора МБАЛ — София“ ЕАД, гр. София 1202, бул. „Христо Ботев“ № 120.


   28. Description of the procurement:

    Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД. Количеството и обема са описани в техническата спецификация.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.


   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:

    Процедурата се прекратява на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 110. ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, за Обособена позиция № 16, номенклатура 16.6.


   33. Title:

    Детски млека и храни


   34. Additional CPV code(s):
    33600000
   35. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    На територията на Възложителя: „Втора МБАЛ — София“ ЕАД, гр. София 1202, бул. „Христо Ботев“ № 120.


   36. Description of the procurement:

    Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД. Количеството и обема са описани в техническата спецификация.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.


   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:

    Процедурата се прекратява на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 110. ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, за Обособена позиция № 28, номенклатура № 28.1.


   41. Title:

    Превързочни средства


   42. Additional CPV code(s):
    33600000
   43. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    На територията на Възложителя: „Втора МБАЛ — София“ ЕАД, гр. София 1202, бул. „Христо Ботев“ № 120.


   44. Description of the procurement:

    Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД. Количеството и обема са описани в техническата спецификация.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката.


   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:

    Процедурата се прекратява на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 110. ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, за Обособена позиция № 30, номенклатура 30.2.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 030-053645
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 3
  Title:

  Нестероидни противовъзпалителни средства


  Lot No: 7
  Title:

  Антиинфекциозни лекарствени средства


  Lot No: 10
  Title:

  Средства, повлияващи кръвосъсирването и имуносупресори


  Lot No: 16
  Title:

  Средства, повлияващи храносмилателната система


  Lot No: 28
  Title:

  Детски млека и храни


  Lot No: 30
  Title:

  Превързочни средства


 1. Additional information

  Процедурата се прекратява на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 110. ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, за Обособена позиция № 3, номенклатура № 3.3.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ №18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197 ЗОП. 3. Date of dispatch of this notice
  2017-07-27

Other tenders from Bulgaria за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Occupational clothing, special workwear and accessories Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Source: TED

Occupational clothing Source: TED