Computer-related equipment

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Технически университет — София
Number: 3672439
Publication date: 12-08-2017
Contract value: 57 046 (USD)
Price original: 95 872 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Технически университет — София
   бул. „Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — Деловодство
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29653906
   E-mail: zop@tu-sofia.bg
   Fax: +359 28683215
   NUTS code: BG411
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/131
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на компютърно и мрежово оборудване за ТУ-София.


   2. Main CPV code:
    30230000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на поръчката е „Доставка на компютърно и мрежово оборудване за ТУ-София“ и включва две обособени позиции:

    — Обособена позиция № 1: „Доставка на компютърно оборудване за ТУ-София“;

    — Обособена позиция № 2: „Доставка на мрежово оборудване за ТУ-София“.

    Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки и да фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 95 872.38 BGN
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Доставка на компютърно оборудване за ТУ-София


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    30213300, 48820000, 30213100, 30232110, 30234000, 30236000, 30237280
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    За обособена позиция № 1: франко склада на Възложителя — е гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8.


   4. Description of the procurement:

    Включва доставката на: за договор ДФНИ Е 02/8 — Флаш памет, 32 GB — 4 бр., Флаш памет, 64 GB — 2 бр.; за договор ДФНИ Е 02/12 — Памет DDR2 800 — 11 бр., Памет DDR3 1333 — 4 бр., Флаш-карта — 10 бр., Захранване — 3 бр.; за договор ДФНИ М 07/3 — Клавиатура — 3 бр., Мишка — 3 бр., Безжичен адаптер — 2 бр., За договор ДФНИ ДМ 07/5 — Преносим компютър 3 — 1 бр.; за договор ДФНО ДН 07/6 — Лазерно многофункционално устройство — 1 бр., Външен твърд диск 3 — 2 бр., Флаш памет Капацитет: 32 GB -7 бр.,Флаш памет Капацитет: 64 GB-5 бр., Диск: CD-R, 700 Mb, 52х, шпиндел 50 броя — 1 бр., Диск: DVD+R, 4.7GB,16x, шпиндел 25 броя- 1 бр., Диск: DVD+R, 8.5GB, 4x, Double Layer -10 бр., Клавиатура — кирилица/латиница, USB- 4 бр., Мишка — 3 бутонна, оптична, Scroll, 1000 dpi, USB — 5 бр.; За договор ДФНИ ДM 07/7 — Лазерно многофункционално устройство 1 бр.; за договор ДФНИ ДН 07/19 — Сървър 1 бр.; за договор ДФНИ ДН 07/22 — Външен твърд диск 4 — 1 бр., Мишка — 3 бр., Карта памет — 4 бр., Непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS — 2 бр., за ФаГИОПМ — DAAD — Настолен компютър 1 — 2 бр., Преносим компютър 2 — 3 бр., Вътрешен твърд диск 1 — 5 бр., Флаш памет 64 GB — 4 бр., Конектор RJ-45 — 500 бр., Неуправляем комутатор 3 — 2 бр.; за международни дейности — Преносим компютър 2 — 3 бр., Външен твърд диск 3 -2 бр., Флаш памет

    Капацитет: 64 GB — 5 бр., Мишка — 3 бр.; за ТУ-София ЦУ — Преносим компютър 2 — 2 бр., Вътрешен твърд диск 1 — 1 бр., Вътрешен твърд диск 2 — 4 бр., RAM памет 1: 1 бр., RAM памет 2: 1 бр, RAM памет 3: 3 бр., RAM памет 4 — 20 бр., Процесор 1 — 1 бр., Процесор 2 — 1 бр.; за INTERREG проект EDU-LAB — Преносим компютър 4 — 3 бр., Цветно лазерно мултифункционално устройство — 1 бр.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 38 644.35 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: За таблица 1.12. от Технич. специф.-INTERREG Проект EDU-LAB, договор DTP1-1-115-4.1, Програмата за транснационално сътрудничество — Програма „Дунав“, в която Р България участва през периода 2014-2020.
   13. Additional information:

    Обособена позиция № 1 се финансира по Договори на ТУ-София, а артикулите, посочени в таблица 1.12. от Техническата спецификация се финансират по INTERREG Проект EDU-LAB, договор DTP1-1-115-4.1, Програмата за транснационално сътрудничество — Програма „Дунав“, в която Р. България участва през периода 2014-2020.


   14. Title:

    Доставка на мрежово оборудване за ТУ-София


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    32420000, 32428000, 32413100, 32422000
   16. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    За обособена позиция 2: франко складовете на Възложителя София, Пловдив и Сливен.


   17. Description of the procurement:

    Включва доставката на: ЗА ТУ-София ЦУ — Безжичен рутер 1 — бр. 7, Безжична точка за достъп — бр. 10, SFP модули - бр. 12, Кабел UTP — топ, 305 м.- бр. 5, Конектор RJ-45 - бр.250, Неуправляем комутатор 2 — бр. 2, Управляем комутатор 2 — бр. 12, Управляем комутатор 3 — бр. 1; за Ф и К Сливен — Безжичен рутер 1 — бр. 1, Конектор RJ-45 — бр. 100, Неуправляем комутатор 1 — бр. 4; за филиал Пловдив — Безжичен рутер 1 — бр. 2, Кабел UTP — топ, 305 м. — бр. 4, Конектор RJ-45 — бр. 550, Мрежова карта 1 — бр. 8, Неуправляем комутатор 3 — бр. 2, Управляем комутатор 1 — бр. 3; За СОС — Безжичен рутер 2 — 3 бр., Неуправляем комутатор 2 — 2 бр.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 57 228.03 BGN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Обособена позиция № 2 се финансира с бюджетни средства на ТУ-София.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се поставят.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не се поставят.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1.Участникът да има опит в областта на предмета на обособената позиция.

    2.Участниците трябва да прилагат системи управление на качество в областта на доставките, сходни с предмета на обособената позиция.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. За обособена позиция № 1 — Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция — през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

    „Доставка с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция — е доставка на компютърно оборудване“.

    За обособена позиция № 2 — Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция — през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

    „Доставка с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция — е доставка на мрежово оборудване“.

    2. За всяка обособена позиция участниците трябва да прилагат системи управление на качество в областта на доставките, сходни с предмета на обособената позиция, в съответствие със следните стандарти БДС ЕN ISO 9001:2008 или БДС ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството или еквивалентен.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, в една от следните форми:

    Парична сума — чрез превод по следната банкова сметка на възложителя:

    Банка: БНБ; Банков код (BIC): BNBGBGSD; Банкова сметка (IBAN):BG 80 BNBG 9661 3300 1036 01;

    Банкова гаранция;

    Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

    Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато изпълнителят е обединение, което не е юрид. лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор, като 1 % от нея обезпечава гаранционната поддръжка.

    Плащането на цената на договора се извършва при условията, посочени в договора.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-28
   Local time: 17:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-29
   Local time: 10:00
   Place:

   Гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, учебен блок № 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Обособена позиция № 1 се финансира по Договори на ТУ-София, а артикулите, посочени в таблица 1.12. от Техническата спецификация се финансират по INTERREG Проект EDU-LAB, договор DTP1-1-115-4.1, Програмата за транснационално сътрудничество — Програма „Дунав“, в която Р. България участва през периода 2014-2020.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

   1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

   2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

   Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

   1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

   2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

   Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-11

Other tenders from Bulgaria за for this period

Heating oil Source: TED

Electricity Source: TED

Medical equipments Source: TED

Diagnostic agents Source: TED

Office supplies Source: TED