Special-purpose road passenger-transport services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — Сливен
   бул. „Христо Ботев“ № 1
   Сливен
   8800
   Bulgaria
   Telephone: +359 611778
   E-mail: mbal.sl@iradeum.com
   Fax: +359 624326
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Превоз на хемодиализно болни, живущи в Област Сливен /без Община Нова Загора/ от дома на пациента до „Отделение по хемодиализа" на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев" № 1.


   2. Main CPV code:
    60130000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Превоз на хемодиализно болни, живущи в Област Сливен /без Община Нова Загора/ от дома на пациента до „Отделение по хемодиализа“ на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1 и обратно. Услугата е подробно описана в Глава II „Техническа спецификация“ от документацията за участие в процедурата. Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в „Профил на купувача“ на адрес http://zop.mbal.sliven.net/


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12
 3. Original notice reference
  2017/S 168-345678
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.3)
   Place of text to be modified: III.1.3)
   Instead of:

   (...) 2. (...) Да са проходими при зимни условия; (...)

   Изисквано минимално/ни ниво/а:

   (...)

   2.1.2. Да са проходими при зимни условия;

   (...)


   Read:

   (...) 2. (...) Да са оборудвани за движение при зимни условия, като минимум 2 от автомобилите да са с повишена проходимост (4х4). (...)

   Изисквано минимално/ни ниво/а:

   (...)

   2.1.2. Да са оборудвани за движение при зимни условия, като минимум 2 от автомобилите да са с повишена проходимост (4х4).

   (...)


  2. Other additional information

Other tenders from Bulgaria за for this period

Guard services Source: TED

Repair and maintenance services of medical and precision equipment Source: TED

Repair and maintenance services of medical and precision equipment Source: TED

Property insurance services Source: TED

Snow-clearing services Source: TED