Pharmaceutical products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД
   бул. „Македония“ № 38
   София
   1606
   Bulgaria
   Telephone: +359 029521676
   E-mail: mbal4@abv.bg
   Fax: +359 029519211
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД.


    Reference number: 00461-2017-0001
   2. Main CPV code:
    33600000, 33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД.

    Лекарствените продукти, предмет на процедурата са представени като номенклатури лекарствени продукти, обозначени със собствен пореден номер, подробно описани в Техническата спецификация, по генерично наименование, лекарствена форма, единична мярка и прогнозно годишно количество.

    Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на договорените количества по техническата спецификация за посочените номенклатури.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД, гр. София бул. „Македония“ № 38, болнична аптека.


   4. Description of the procurement:

    За посочените номенклатури лекарствени продукти не са постъпили оферти за участие:

    12. Фентанил 2 мл; 39. Пропафенон 150 мг.; 40. Соталол 80 мг.; 42. Ивабрадин 5 мг.; 45. Беклометазон аерозол 200 дози; 69. Ципрофлоксацин 200 мг. 100 мл; 78. Аценокумарол 4 мг; 80. Апиксабин 5 мг; 81. Тикагрелор 80мг; 85. Бемипарин 2500 Е; 86. Дабигатран 110 мг; 88. Ривароксабан 15 мг; 98. Беназеприл 20 мг; 100. Верапамил 120 мг; 104. Метропролол 25 мг; 106. Карведилол 6,25 мг; 109. Периндоприл/Индапамид/Амлодипин 5 мг; 110. Олмесартан Амлодипин 20 мг/5мг; 112. Амлодипин 5 мг; 113. Бисопролол 5 мг; 118. Моксонидин 0,3 мг; 122. Кетоконазол 124. Поликрезолфонат; 154. Еплереноне 25 мг; 165. Метилпреднизолон 4 мг; 173. Видаглиптин-Метформин. 183. Сандостатин 187. Левотироксин 50 мкгр; 198. Фортранс Прах за перорален р-р; 212. Пирацетам 1 гр. 5 мл; 213. Халиоперидол 5 мг; 248. Аминофилин Табл. 100 мг.; 259. Цианкобаламин 500 гами.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 128-260594
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД


 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197 от ЗОП. 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Kindergarten furniture Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Medical consumables Source: TED