Pharmaceutical products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Русе“ АД
   ул. „Независимост“ № 2
   Русе
   7002
   Bulgaria
   Telephone: +359 82887329
   E-mail: op@hospitalruse.org
   Fax: +359 82887248
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ — Русе“ АД“.


   2. Main CPV code:
    33600000, 33600000, 33600000, 33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ — Русе“ АД за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ — Русе АД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 3 (Три) самостоятелно обособени позиции. Обособена позиция 1 — Лекарствени продукти, включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ; Обособена позиция 2 — Лекарствени продукти за онкохематология, включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ; Обособена позиция 3 — Лекарствени продукти, невключени в Приложение 2 на ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Лекарствени продукти, включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ


   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ — РУСЕ“ АД, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ№ 2.


   4. Description of the procurement:

    Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ — Русе“ АД за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ — Русе АД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 3 (Три) самостоятелно обособени позиции. работа с апаратурата и гаранционен сервиз и поддръжка на същата.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    За номенклатурни единици: 16, 26, 32, 42, 43, 48, 51, 54, 58, 65, 70, 71, 72, 76, 85, 92, 99, 102, 105, 120, 153, 158, 170, 171, 172, 173, 174, 187, 194, 198, 213, 216, 220, 221, 222, 230, 231, 233, 235, 236, 242, 249, 255, 275, 282, 284, 306, 316, 323, 331, 333, 335, 357, 358, 360, 366, 371, 372, 374, 375, 384, 387, 390, 410, 420, 425, 431, 434, 435, 436, 452, 453.


   9. Title:

    Лекарствени продукти за онкохематология, включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ


   10. Additional CPV code(s):
    33600000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ — Русе“ АД, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.


   12. Description of the procurement:

    Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ — Русе“ АД за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ — Русе“ АД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 3 (три) самостоятелно обособени позиции. работа с апаратурата и гаранционен сервиз и поддръжка на същата.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    За номенклатурни единици 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.15, 2.17.


   17. Title:

    Лекарствени продукти, невключени в Приложение 2 на ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ


   18. Additional CPV code(s):
    33600000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    "УМБАЛ — Русе, АД, гр. Русе, ул. Независимост № 2.


   20. Description of the procurement:

    Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ — Русе“ АД за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ — Русе“ АД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 3 (Три) самостоятелно обособени позиции.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:

    За номенклатурни единици 3.6, 3.24, 3.27, 3.31, 3.40, 3.52, 3.67, 3.91, 3.92, 3.93, 3.106, 3.107, 3.121.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 136-278662
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 1
  Title:

  Лекарствени продукти, включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ


  Lot No: 2
  Title:

  Лекарствени продукти за онкохематология, включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ


  Lot No: 3
  Title:

  Лекарствени продукти, невключени в Приложение 2 на ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ


 1. Additional information

  За номенклатурни единици: 16, 26, 32, 42, 43, 48, 51, 54, 58, 65, 70, 71, 72, 76, 85, 92, 99, 102, 105, 120, 153, 158, 170, 171, 172, 173, 174, 187, 194, 198, 213, 216, 220, 221, 222, 230, 231, 233, 235, 236, 242, 249, 255, 275, 282, 284, 306, 316, 323, 331, 333, 335, 357, 358, 360, 366, 371, 372, 374, 375, 384, 387, 390, 410, 420, 425, 431, 434, 435, 436, 452, 453.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП — Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Medical consumables Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Miscellaneous computer equipment Source: TED