Pharmaceutical products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД
   бул. „България“ № 2
   Смолян
   4700
   Bulgaria
   Telephone: +359 0301-62666
   E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com
   Fax: +359 0301-62549
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“.


   2. Main CPV code:
    33600000, 33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на поръчката обхваща доставка на лекарствени продукти на лечебното заведение с прогнозно количество съгласно Техническата спецификация — Приложение № 2 от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, бул. „България“ № 2.


   4. Description of the procurement:

    Предметът на поръчката обхваща доставка на лекарствени продукти на лечебното заведение с прогнозно количество съгласно Техническата спецификация — Приложение № 2 от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 м, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 м, количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 м, с оглед обезпечение на оставащото време.


   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 2 496 367,72 BGN, в т.ч. 1 664 245,15 BGN без ДДС за 12 м. и 832 122,57 BGN без ДДС за 6 м при удължаване на договора. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количество.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 060-111707
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  „Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“


 1. Additional information

  Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 2 496 367,72 BGN, в т.ч. 1 664 245,15 BGN без ДДС за 12 м. и 832 122,57 BGN без ДДС за 6 м при удължаване на договора. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количество.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Bulgaria за for this period

Miscellaneous computer equipment Source: TED

Antineoplastic and immunomodulating agents Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED