Various medicinal products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД
   бул. „Стефан Стамболов“ № 73
   Бургас
   8000
   Bulgaria
   Telephone: +359 879358008
   E-mail: mbalburgas8000@gmail.com
   Fax: +359 56810592
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на лекарствени продукти /съгласно спецификация/ за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД“.


   2. Main CPV code:
    33690000, 33660000, 33622000, 33652200, 33642000, 33621100, 33662100, 33661000, 33622000, 33670000, 33610000, 33651500, 33692210, 33662100, 33631000, 33631600, 33622000, 33622000, 33621000, 33610000, 33660000, 33660000, 33660000, 33660000, 33660000, 33660000, 33660000, 33661000, 33622100, 33622100, 33622100, 33622100, 33622100, 33610000, 33615000, 33620000, 33620000, 33621000, 33621000, 33621000, 33692500, 33692100, 33631600
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Бургас“ АД. Лекарствените продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата докуматация, по генерични наименования (INN) или други непатентни наименования, лекарствени форми и съдържание на активното лекарствено вещество, обособени в позиции, включващи различен брой номенклатурни единици (елементи в позицията). Лекарствата са групирани в 143 бр. обособени позиции, включващи съответните номенктурни единици, съгласно техническа спецификация.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Антагонисти на недеполяризиращите нервно-мускулни блокери


   2. Additional CPV code(s):
    33660000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   4. Description of the procurement:

    1 Sugammadex 100 mg/ml 2 ml sol. inj. 150.


   5. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    VI — та група ЛП, действащи върху ССС


   10. Additional CPV code(s):
    33622000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   12. Description of the procurement:

    1. Clonidine 0.150 mg tabl 400;

    2. Clonidine 0.15 mg/ml — 1 ml sol.inj. 20 000;

    3. Furosemid 40 mg tabl 3 900;

    4. Furosemide 10 mg/ml 2ml sol.inj. 58 000;

    5. Metoprolol 1mg/ml 5ml sol.inj. 300;

    6. Moxonidine 0.4mg tabl. film 2 800.


   13. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    ЛП, повлияващи ендокринни жлези


   18. Additional CPV code(s):
    33652200
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   20. Description of the procurement:

    1. Levothyroxine sodium 100 mcg tabl 300;

    2. Levothyroxine sodium 50 mcg tabl 150;

    3. Propylthiouracil 50 mg tabl 200;

    4. Thiamazole 5 mg tabl 100.


   21. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Somatostatin


   26. Additional CPV code(s):
    33642000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   28. Description of the procurement:

    1. Somatostatin 3 mg + solv.1 ml powd. inf.+ solv. 300.


   29. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    Цитостатици — Циклофосфамид


   34. Additional CPV code(s):
    33621100
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   36. Description of the procurement:

    1. Cyclophosphamide 200 mg powder for solution for injection 500.


   37. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
   41. Title:

    І — ва група офталомогични ЛП


   42. Additional CPV code(s):
    33662100
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   44. Description of the procurement:

    1. Brinzolamide 1 % 5 ml eye drops 70;

    2. Comb. (Pilocarpine hydrochloride 20 mg, Timolol maleate) 5 ml drops eye 30;

    3. Fusidic acid 10 mg/g 5 g eye drops/ gel 320;

    4. Timolol 0.5 % 5 ml drops eye 20;

    5. Tobramycin 0.3 % 5 ml drops 30;

    6. Tobramycin 0.3 %/Dexamethasone 0.1 % 5 ml drops 120.


   45. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:
   49. Title:

    Психолептици, други хипнотици и седативи


   50. Additional CPV code(s):
    33661000
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   52. Description of the procurement:

    1. Dexmedetomidine 100 micrograms/ml 4 ml concentrate for solution for infusion vial 1600.


   53. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:
   57. Title:

    VІІ — ма група ЛП, действащи върху ССС


   58. Additional CPV code(s):
    33622000
   59. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   60. Description of the procurement:

    1 Enalapril 1.25ml — 1ml sol.inj. 400

    2 Ezetimibe 10 mg / Rosuvastatin 10 mg film-coated tablets 1500

    3 Glyceryl trinitrate 0.4 mg/dose spray 160

    4 Glyceryl trinitrate 0.5 mg sublingual tablet 3200

    5 Methyldopa 250mg tabl 3600

    6 Propafenone 35 mg 10ml sol.inj. 2200

    7 Sodium nitroprusside 30 mg powder and solvent for solution for infusion 400.


   61. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:
   65. Title:

    Антиасматични ЛП


   66. Additional CPV code(s):
    33670000
   67. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   68. Description of the procurement:

    1 Aminophylline 100mg tabl. film 200

    2 Budesonide 0,25 mg/ml 2 ml suspension for nebulization 1200

    3 Salbutamol 2mg 150ml syr. 60

    4 Salbutamol 2mg/5ml 125ml syr. 120

    5 Salbutamol 5mg 20ml sol 600

    6 Sulbutamol 2mg tabl 300

    7 Sulbutamol 4mg tabl 600.


   69. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   70. Information about options:
    Options: no
   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:
   73. Title:

    Антидиарични — пробиотици


   74. Additional CPV code(s):
    33610000
   75. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   76. Description of the procurement:

    1 Пробиотик — comb. (Sccharomyces boulardii 0,250 g, Lactobacillus acidophilus 0,050 g, Lactobacillus casei 0,050 g, Bifidobacterium bifidum 0,025 g, Prebiotic 0,025 g) caps. 10000

    2 Пробиотик — comb. (Sccharomyces boulardii 0,250 g, Lactobacillus acidophilus 0,050 g, Lactobacillus casei 0,050 g, Bifidobacterium bifidum 0,025 g, Prebiotic 0,025 g) sach. 10000.


   77. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:
   81. Title:

    КХТ-булин


   82. Additional CPV code(s):
    33651500
   83. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   84. Description of the procurement:

    Human Immunoglobulin 100 -170 mg/ml (60 IU/ml) 3ml, /CHF-bulin/ sol.inj. 30.


   85. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   86. Information about options:
    Options: no
   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:
   89. Title:

    ІІІ — та група водно — солеви разтвори


   90. Additional CPV code(s):
    33692210
   91. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   92. Description of the procurement:

    1 Aqua destillata 5ml amp. sol.inj. 3000

    2 Comb. (Copper gluconate, Ferrous gluconate, Manganese gluconate) 10 ml sol. p. o. 300

    3 Sodium bromide 100mg/ml 5ml sol.inj. 14000

    4 Sodium chloride 9mg/ml 5ml sol.inj. 3000

    5 Sodium citrate 41mg/ml 5ml sol.inj. 150.


   93. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   94. Information about options:
    Options: no
   95. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   96. Additional information:
   97. Title:

    ІІ — ра група офталомогични ЛП


   98. Additional CPV code(s):
    33662100
   99. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   100. Description of the procurement:

    1 Cyclopentolate 10 mg/ml solution — 15 ml eye drops 80

    2 Ciprofloxacin 0.3 % 5ml drops 500

    3 Comb. (Polymyxin B, Neomycin, Dexamethasone) 5ml drops eye 30

    4 Diclofenac 1 mg/ml — 5 ml drops eye 70

    5 Gentamicin 0,3 % — 5 g oint eye 120

    6 Indomethacin 0.1 % — 5 ml eye drops 70

    7 Proxymetacaine 5mg/ml 15ml eye drops 90

    8 Tropicamide 1 % solution 10 ml eye drops 100.


   101. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   102. Information about options:
    Options: no
   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:
   105. Title:

    ІІ — ра група дерматологични средства


   106. Additional CPV code(s):
    33631000
   107. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   108. Description of the procurement:

    1 Pyoctanin sol.2 % 25ml 50 мл 160

    2 Salicylic acid; Benzoic acid; Malic acid 30 g oint 200

    3 Salicylic acid; Benzoic acid; Malic acid cutaneous solution 80 ml sol.cut. 60

    4 Silver Sulphathiazole 20mg/g 40g cream 300

    5 Sulfadiazinini argentas 10 mg/g 50g cream 1500

    6 Маз Вишневски 75гр. ung. (или еквивалентно) туба 60

    7 Препарат против въшки 100мл 200.


   109. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   110. Information about options:
    Options: no
   111. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   112. Additional information:
   113. Title:

    ІІ — ра група антидоти


   114. Additional CPV code(s):
    33631600
   115. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   116. Description of the procurement:

    1 Jod-benzin 600гр 600

    2 Perhydrol 30 % 1000 ml 4500

    5 Sp.vini 70 800гр 3600

    6 Sp.vini 90 800гр 1500

    7 Sp.vini 95 800гр 4200

    8 T-ra jodi 5 % 900гр 20.


   117. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   118. Information about options:
    Options: no
   119. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   120. Additional information:
   121. Title:

    І — ва група ЛП, действащи върху ССС


   122. Additional CPV code(s):
    33622000
   123. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   124. Description of the procurement:

    1 Digoxin 0.25mg tabl 1800

    2 Digoxin 0.5mg/2ml sol.inj. 3500

    3 Propafenone 150mg tabl 1200

    4 Propafenone 300mg tabl 300

    5 Verapamil 120 mg ret. tabl. 700

    6 Verapamil 40mg tabl. film 100

    7 Verapamil 5mg 2ml inj. 420

    8 Verapamil 80mg tabl. film 200.


   125. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   126. Information about options:
    Options: no
   127. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   128. Additional information:
   129. Title:

    ІI — ра група ЛП, действащи върху ССС


   130. Additional CPV code(s):
    33622000
   131. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   132. Description of the procurement:

    1 Fenofibrate 200mg caps. 150

    2 Fluvastatin 80mg tabl 560

    3 Glyceryl trinitrate 1mg/ml 50ml алкохолен разтвор intravenous inf. 600

    4 Isosorbide dinitrate spray 40

    5 Isosorbide dinitrate 5mg tabl 600

    6 Ivabradine 5 mg tabl.film coated 840

    7 Ivabradine 7,5 mg tabl.film coated 2240

    8 Trimetazidine 35mg tabl. modif. 2400.


   133. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   134. Information about options:
    Options: no
   135. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   136. Additional information:
   137. Title:

    Плазмени биопродукти


   138. Additional CPV code(s):
    33621000
   139. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   140. Description of the procurement:

    1 Antithrombin III powd. 50IU/ml — 10ml + solv. powd. inf.+ solv. 30

    2 Coagulation factors II,VII,IX,X in comb. 600UI 20ml powd. Inj. 30

    3 Human Albumin 5 % 250ml intravenous inf. 30

    4 Human Albumin 5 % 500ml intravenous inf. 30.


   141. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   142. Information about options:
    Options: no
   143. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   144. Additional information:
   145. Title:

    ІІ — ра група ЛП, повлияващи ГИТ


   146. Additional CPV code(s):
    33610000
   147. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   148. Description of the procurement:

    1 Multienzymes — Pancreatin(Amilase, Lipase 10 000 IU,Protease ) tabl. film 600

    2 Multyenzymes ( Lipase 10000 IU) caps. gastr. res. 100

    3 Phospholipids from soya beens 300 mg capsules, hard 1800

    4 Silymarin 70mg — 90mg (съотв. на 45mg Silymarin) caps. 26000.


   149. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   150. Information about options:
    Options: no
   151. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   152. Additional information:
   153. Title:

    І — ва група ЛП за въвеждане в анестезия


   154. Additional CPV code(s):
    33660000
   155. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   156. Description of the procurement:

    1 Fentanyl 0.1mg/2ml sol.inj sol.inj. 16000

    2 Fentanyl 0.25mg/5ml sol.inj sol.inj. 1000

    3 Ketamine hydrochloride 500mg 10ml inj sol.inj. 360.


   157. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   158. Information about options:
    Options: no
   159. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   160. Additional information:
   161. Title:

    ІІ — ра група ЛП за въвеждане в анестезия


   162. Additional CPV code(s):
    33660000
   163. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   164. Description of the procurement:

    1 Bupivacaine hydrochloride 5mg/ml spinal — 4ml sol.inj. 800

    2 Bupivacaine hydrochloride 5mg/ml spinal haevy- 4ml sol.inj. 120

    3 Propofol / EDTA 1 % 20ml sol.inj. 3000.


   165. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   166. Information about options:
    Options: no
   167. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   168. Additional information:
   169. Title:

    І — ва група местни анестетици


   170. Additional CPV code(s):
    33660000
   171. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   172. Description of the procurement:

    1 Levobupivacaine 5 mg/ml 10ml inj. 700

    2 Ropivacaine HCl 5 mg/ml 10 ml solution for injection 100

    3 Ropivacaine HCl 7,5 mg/ml 10 ml solution for injection 100.


   173. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   174. Information about options:
    Options: no
   175. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   176. Additional information:
   177. Title:

    ІІ — ра група местни анестетици


   178. Additional CPV code(s):
    33660000
   179. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   180. Description of the procurement:

    1 Lidocaine 10mg/ml 10ml sol.inj. 15000

    2 Lidocaine 20mg/ml 10ml sol.inj. 3000

    3 Lidocaine 20mg/ml 2ml sol.inj. 700

    4 Lidocaine 5mg/ml 10ml sol.inj. 300.


   181. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   182. Information about options:
    Options: no
   183. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   184. Additional information:
   185. Title:

    I — ва група периферни миорелаксанти (нервно-мускулни блокери)


   186. Additional CPV code(s):
    33660000
   187. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   188. Description of the procurement:

    1 Pipecuronium bromide 4mg + solv 2ml inj fl. 7600

    2 Suxamethonium 1 % 5ml sol.inj. 15000.


   189. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   190. Information about options:
    Options: no
   191. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   192. Additional information:
   193. Title:

    Мидазолам


   194. Additional CPV code(s):
    33660000
   195. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   196. Description of the procurement:

    1 Midazolam 15mg 3ml sol.inj. 1600

    2 Midazolam 5mg 5ml sol.inj. 3200.


   197. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   198. Information about options:
    Options: no
   199. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   200. Additional information:
   201. Title:

    І — ва група ЛП, действащи върху ЦНС


   202. Additional CPV code(s):
    33660000
   203. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   204. Description of the procurement:

    1 Amantadine sulfate 200mg/500 ml intravenous inf. 450

    2 Caffeine citrate 20 mg/ml solution for infusion and oral solution 1 ml solution for infusion and oral solution 300

    3 Gabapentin 300 mg caps. 300

    4 Sodium valproate 400mg +solv. 4ml inj. 2400

    5 Sodium valproate/ Valproic acid 300mg tabl 500

    6 Sodium valproate/ Valproic acid 500mg tabl 300

    7 Valproic acid 150ml syr. 15.


   205. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   206. Information about options:
    Options: no
   207. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   208. Additional information:
   209. Title:

    ІІ — ра група ЛП, действащи върху ЦНС


   210. Additional CPV code(s):
    33661000
   211. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   212. Description of the procurement:

    1 Biperiden 2mg tabl 400

    2 Bromocriptine 2.5mg tabl 300

    3 Piracetam 1g 5ml inj. 6000.


   213. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   214. Information about options:
    Options: no
   215. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   216. Additional information:
   217. Title:

    Блокери на калциевите канали и комбинации


   218. Additional CPV code(s):
    33622100
   219. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   220. Description of the procurement:

    1 Amlodipine 10mg tabl 480

    2 Amlodipine 5mg tabl 2100

    3 Amlodipine; Atorvastatin 10 mg/10 mg tabl.film coated 480

    4 Amlodipine; Atorvastatin 5 mg/10 mg tabl.film coated 480

    5 Felodipine 10mg tabl 240

    6 Felodipine 5mg tabl 480

    7 Lercanidipine hydrochloride 10mg tabl. film 600.


   221. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   222. Information about options:
    Options: no
   223. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   224. Additional information:
   225. Title:

    І — ра група АСЕ инхибитори


   226. Additional CPV code(s):
    33622100
   227. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   228. Description of the procurement:

    1 Enalapril 10mg tabl 2800

    2 Enalapril 20mg tabl 560

    3 Enalapril 5mg tabl 980

    4 Lisinopril 10mg tabl 3900

    5 Lisinopril 20mg tabl 480

    6 Lisinopril 5mg tabl 1500

    7 Ramipril 10mg tabl 300

    8 Ramipril 5mg tabl 600

    9 Ramipril 5mg + Hydrochlorothiazide tabl 280

    10 Trandolapril / Verapamil caps. 420

    11 Trandolapril 0.5mg caps. 200

    12 Trandolapril 2mg caps. 480.


   229. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   230. Information about options:
    Options: no
   231. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   232. Additional information:
   233. Title:

    ІI — ра група АСЕ инхибитори


   234. Additional CPV code(s):
    33622100
   235. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   236. Description of the procurement:

    1 Fosinopril / hydrochlorthiazide 20 mg/12,5 mg tabl 240

    2 Fosinopril 10mg tabl 560

    3 Fosinopril 20mg tabl 240

    4 Moexipril 15 mg tabl.film coated 720

    5 Moexipril 7.5 mg tabl.film coated 480

    6 Perindopril 10 mg tabl 240

    7 Perindopril 5 mg tabl 720

    8 Zofenopril 30mg tabl. film 420.


   237. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   238. Information about options:
    Options: no
   239. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   240. Additional information:
   241. Title:

    Блокери на ангиотензин ІІ — рецепторите


   242. Additional CPV code(s):
    33622100
   243. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   244. Description of the procurement:

    1 Eprosartan 600mg tabl. film 280

    2 Losartan 50mg tabl. film 560

    3 Telmisartan 80mg tabl 300

    4 Valsartan 160mg tabl 1400

    5 Valsartan/Hydrochlorothiazide 160/12.5mg tabl. film 420.


   245. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   246. Information about options:
    Options: no
   247. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   248. Additional information:
   249. Title:

    Диуретици


   250. Additional CPV code(s):
    33622100
   251. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Боилнична аптека.


   252. Description of the procurement:

    1 Hydrochlorothiazide 25mg tabl 1500

    2 Spironolactone 100mg caps. 300

    3 Spironolactone 25mg dragee 3000

    4 Spironolactone 50mg caps. 15000

    5 Torasemide 10 mg tabl 3000

    6 Torasemide 5 mg tabl 900

    7 Torasemide solution for injection 10 mg/2 ml sol.inj. 14000

    8 Torasemide solution for injection 20 mg/4 ml sol.inj. 6000

    9 Triamterene/Hydrochlorothiazide 25/12.5mg tabl 150.


   253. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   254. Information about options:
    Options: no
   255. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   256. Additional information:
   257. Title:

    ІІ- ра група инхибитори на протонната помпа


   258. Additional CPV code(s):
    33610000
   259. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   260. Description of the procurement:

    1 Esomeprazole 20mg tabl. gastr.res. 420

    2 Esomeprazole 40 mg powd. fl. powd. for sol.inj./inf. 1200

    3 Esomeprazole 40mg tabl. gastr.res. 420

    4 Pantoprazolе 40 mg tabl. gastr.res. 3000.


   261. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   262. Information about options:
    Options: no
   263. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   264. Additional information:
   265. Title:

    Орални антидиабетни средства


   266. Additional CPV code(s):
    33615000
   267. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   268. Description of the procurement:

    1 Glimepiride 1mg tabl 150

    2 Glimepiride 2mg tabl 150

    3 Glimepiride 3mg tabl 150

    4 Glimepiride 4mg tabl 150

    5 Glipizide 5mg tabl 150

    6 Metformin 1000 mg tabl. tabl. film 900

    7 Metformin hydrochloride 500mg tabl 300

    8 Metformin hydrochloride 850mg tabl 150.


   269. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   270. Information about options:
    Options: no
   271. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   272. Additional information:
   273. Title:

    І — ва група ЛП, повлияващи кръвта, кръвоносните съдове и микроциркулацията за перорално приложение


   274. Additional CPV code(s):
    33620000
   275. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   276. Description of the procurement:

    1 Nimodipine 30mg tabl 1000

    2 Pentoxifyllin 400mg tabl.prolong 1000

    3 Rivaroxaban 10 mg tabl.film coated 500

    4 Rivaroxaban 15 mg tabl.film coated 420

    5 Rivaroxaban 20 mg tabl.film coated 560.


   277. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   278. Information about options:
    Options: no
   279. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   280. Additional information:
   281. Title:

    ІІ — ра група ЛП, повлияващи кръвта, кръвоносните съдове и микроциркулацията за парентерално приложение


   282. Additional CPV code(s):
    33620000
   283. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   284. Description of the procurement:

    1 Alprostadil 20 mcg sol.inj. 600

    2 Pentoxyfilline 100mg 5ml sol.inj. 27000

    3 Vinpocetine 10mg 2 ml sol.inj. 27000.


   285. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   286. Information about options:
    Options: no
   287. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   288. Additional information:
   289. Title:

    ІІ — ра група ЛП, повлияващи кръвта, кръвоносните съдове и микроциркулацията за перорално приложение


   290. Additional CPV code(s):
    33621000
   291. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   292. Description of the procurement:

    1 Flunarizine 5mg caps. 600

    2 Naftidrofuryl 50mg tabl. film 240

    3 Pentoxifyllin 100mg tabl. film 900

    4 Vinpocetine 10mg tabl 9000

    5 Vinpocetine 5mg tabl 500.


   293. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   294. Information about options:
    Options: no
   295. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   296. Additional information:
   297. Title:

    Кръвни фактори


   298. Additional CPV code(s):
    33621000
   299. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   300. Description of the procurement:

    1 Filgrastim 30 MIU 0.5ml pre-filled syringes 40

    2 Human prothrombin complex 500 IU powd. Inj. 40.


   301. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   302. Information about options:
    Options: no
   303. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   304. Additional information:
   305. Title:

    Octreotide


   306. Additional CPV code(s):
    33621000
   307. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   308. Description of the procurement:

    1 Octreotide 0.1mg 1ml sol.inj. 1700.


   309. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   310. Information about options:
    Options: no
   311. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   312. Additional information:
   313. Title:

    Вода за инжекции


   314. Additional CPV code(s):
    33692500
   315. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   316. Description of the procurement:

    1 Aqua destillata 10ml amp. sol.inj. 26000.


   317. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   318. Information about options:
    Options: no
   319. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   320. Additional information:
   321. Title:

    Калиеви, магнезиеви соли


   322. Additional CPV code(s):
    33692100
   323. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   324. Description of the procurement:

    1 Magnesium sulphate 200mg 10ml sol.inj. 400

    2 Magnesium sulphate 400mg 10ml sol.inj. 3500

    3 Potassium chloride 150mg/ml 10ml sol.inj. 200.


   325. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   326. Information about options:
    Options: no
   327. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   328. Additional information:
   329. Title:

    Антисептици за катетъризация


   330. Additional CPV code(s):
    33631600
   331. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека.


   332. Description of the procurement:

    1 Povidone-iodine 1000ml sol.cut. 2000

    2 Povidone-iodine 250g oint 600.


   333. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 80
   334. Information about options:
    Options: no
   335. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   336. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2016/S 102-181162
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 9
  Title:

  Антагонисти на недеполяризиращите нервно-мускулни блокери


  Lot No: 32
  Title:

  VI — та група ЛП, действащи върху ССС


  Lot No: 48
  Title:

  ЛП, повлияващи ендокринни жлези


  Lot No: 68
  Title:

  Somatostatin


  Lot No: 100
  Title:

  Цитостатици — Циклофосфамид


  Lot No: 101
  Title:

  І — ва група офталомогични ЛП


  Lot No: 110
  Title:

  Психолептици, други хипнотици и седативи


  Lot No: 116
  Title:

  VІІ — ма група ЛП, действащи върху ССС


  Lot No: 119
  Title:

  Антиасматични ЛП


  Lot No: 126
  Title:

  Антидиарични — пробиотици


  Lot No: 129
  Title:

  КХТ-булин


  Lot No: 130
  Title:

  ІІІ — та група водно — солеви разтвори


  Lot No: 137
  Title:

  ІІ — ра група офталомогични ЛП


  Lot No: 140
  Title:

  ІІ — ра група дерматологични средства


  Lot No: 143
  Title:

  ІІ — ра група антидоти


  Lot No: 27
  Title:

  І — ва група ЛП, действащи върху ССС


  Lot No: 28
  Title:

  ІI — ра група ЛП, действащи върху ССС


  Lot No: 55
  Title:

  Плазмени биопродукти


  Lot No: 122
  Title:

  ІІ — ра група ЛП, повлияващи ГИТ


  Lot No: 1
  Title:

  І — ва група ЛП за въвеждане в анестезия


  Lot No: 2
  Title:

  ІІ — ра група ЛП за въвеждане в анестезия


  Lot No: 5
  Title:

  І — ва група местни анестетици


  Lot No: 6
  Title:

  ІІ — ра група местни анестетици


  Lot No: 7
  Title:

  I — ва група периферни миорелаксанти (нервно-мускулни блокери)


  Lot No: 12
  Title:

  Мидазолам


  Lot No: 15
  Title:

  І — ва група ЛП, действащи върху ЦНС


  Lot No: 16
  Title:

  ІІ — ра група ЛП, действащи върху ЦНС


  Lot No: 34
  Title:

  Блокери на калциевите канали и комбинации


  Lot No: 36
  Title:

  І — ра група АСЕ инхибитори


  Lot No: 37
  Title:

  ІI — ра група АСЕ инхибитори


  Lot No: 38
  Title:

  Блокери на ангиотензин ІІ — рецепторите


  Lot No: 39
  Title:

  Диуретици


  Lot No: 43
  Title:

  ІІ- ра група инхибитори на протонната помпа


  Lot No: 47
  Title:

  Орални антидиабетни средства


  Lot No: 51
  Title:

  І — ва група ЛП, повлияващи кръвта, кръвоносните съдове и микроциркулацията за перорално приложение


  Lot No: 52
  Title:

  ІІ — ра група ЛП, повлияващи кръвта, кръвоносните съдове и микроциркулацията за парентерално приложение


  Lot No: 53
  Title:

  ІІ — ра група ЛП, повлияващи кръвта, кръвоносните съдове и микроциркулацията за перорално приложение


  Lot No: 56
  Title:

  Кръвни фактори


  Lot No: 66
  Title:

  Octreotide


  Lot No: 73
  Title:

  Вода за инжекции


  Lot No: 75
  Title:

  Калиеви, магнезиеви соли


  Lot No: 105
  Title:

  Антисептици за катетъризация


 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. Витоша № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29356222
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Bulgaria за for this period

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED