Construction work

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: УМБАЛ Свети Георги“ ЕАД, изпълнителен директор
Number: 4251368
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   УМБАЛ Свети Георги“ ЕАД, изпълнителен директор
   бул. „Пещерско шосе“ № 66
   Пловдив
   4000
   Bulgaria
   Telephone: +359 32602930
   E-mail: unihosp@unihosp.com
   Fax: +359 32644058
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД — Пловдив“.


   2. Main CPV code:
    45000000, 45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Предметът на поръчката може да включва ремонти, реконструкции, преустройства, изграждане на нови обекти и други. Изпълнението на поръчката включва извършване на строително-монтжни работи и строително — ремонтни работи в болничните звена и обекти на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект и вида на отделните СМР включени в него ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение. Целта на предстоящото рамковото споразумение е чрез провеждане на процедурата, да бъдат избрани потенциални изпълнители.

    Прогнозното количество на поръчката се определя като приблизително 40 строителни обекта и максимална стойност общо за всички обекти в размер на 15 000 000 BGN без ДДС.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66, бул. „Васил Априлов“ № 15а.


   4. Description of the procurement:

    Предметът на поръчката може да включва ремонти, реконструкции, преустройства, изграждане на нови обекти и други. Изпълнението на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи в болничните звена и обекти на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект и вида на отделните СМР включени в него ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение. Целта на предстоящото рамковото споразумение е чрез провеждане на процедурата, да бъдат избрани потенциални изпълнители.


   5. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 30
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 20
    Cost criterion - Weighting: 30
    Cost criterion - Weighting: 30
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   The procurement involves the establishment of a framework agreement
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 109-218859
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД — Пловдив“.


 1. Additional information

  Възложителят е определил максимален брой потенциални изпълнители, с които ще бъде сключено рамковото споразумение, като 4 (четирима), което е посочено в обявлението на обществената поръчка и в Раздел I, т. 5 от условията. В същото време, в раздел XI от условията е предвидено, че след изготвяне на оценката и класирането, оценителната комисия представя протоколите и окончателния доклад от своята работа на изпълнителния директор на дружеството, който обявява с решение класирането и определя класираните на първите три места за изпълнители на рамковото споразумение. Описаното разминаване е от съществен характер и представлява вътрешно противоречие между условията на документацията и обявлението на обществената поръчка. Поради гореизложените мотиви възложителят е прекратил настоящата процедура с влязло в сила решение № 560 / 23.08.2017, публикувано в профила на купувача на възложителя.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-13

Other tenders from Bulgaria за for this period

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED