Construction work

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Столична община
Number: 4251385
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Столична община
   ул. „Московска“ № 33
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29377530
   E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg
   Fax: +359 29377561
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.


   2. Main CPV code:
    45000000, 45000000, 45000000, 45000000, 45000000, 45000000, 45000000, 45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

    СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

    Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Основен ремонт/реконструкция и пристройка на асансьор на бивш филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, (нова 33 Езикова гимназия „Света София“), ул. „Русе“ № 28, район „Илинден“;


   2. Additional CPV code(s):
    45000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   4. Description of the procurement:

    Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

    СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

    Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Техн. предложение за изпълнение на СМР /ТПИС/, в това число: Управление на риска — максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството — максимално 25 точки / Weighting: 35
    Price - Weighting: 65
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
   9. Title:

    Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля-2“, ул. „Дико Илиев“ № 9, pайон „Връбница“


   10. Additional CPV code(s):
    45000000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   12. Description of the procurement:

    Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

    СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

    Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Техн. предложение за изпълнение на СМР /ТПИС/, в това число: Управление на риска — максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството — максимално 25 точки / Weighting: 35
    Price - Weighting: 65
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
   16. Additional information:
   17. Title:

    Основен ремонт/реконструкция на 113 СОУ (ново 113 СУ) „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 117 (ул. „Пиротска“ № 177), район „Илинден“


   18. Additional CPV code(s):
    45000000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   20. Description of the procurement:

    Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

    СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

    Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.


   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Техн. предложение за изпълнение на СМР /ТПИС/, в това число: Управление на риска — максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството — максимално 25 точки / Weighting: 35
    Price - Weighting: 65
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
   24. Additional information:
   25. Title:

    Основен ремонт /реконструкция на 102 ОУ „Панайот Волов“, ул. „Звезда“ № 3, район „Надежда“


   26. Additional CPV code(s):
    45000000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   28. Description of the procurement:

    Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

    СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

    Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.


   29. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Техн. предложение за изпълнение на СМР /ТПИС/, в това число: Управление на риска — максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството — максимално 25 точки / Weighting: 35
    Price - Weighting: 65
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
   32. Additional information:
   33. Title:

    Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, ж.к. „Връбница — I“, до бл. 507, район „Връбница“


   34. Additional CPV code(s):
    45000000
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   36. Description of the procurement:

    Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

    СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

    Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.


   37. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Техн. предложение за изпълнение на СМР /ТПИС/, в това число: Управление на риска — максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството — максимално 25 точки / Weighting: 35
    Price - Weighting: 65
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
   40. Additional information:
   41. Title:

    Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“ — сграда 1, ул. „Иван Момчилов“ № 44, район „Надежда“


   42. Additional CPV code(s):
    45000000
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   44. Description of the procurement:

    Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

    СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

    Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.


   45. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Техн. предложение за изпълнение на СМР /ТПИС/, в това число: Управление на риска — максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството — максимално 25 точки / Weighting: 35
    Price - Weighting: 65
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
   48. Additional information:
   49. Title:

    Пристройка към 9-та френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“


   50. Additional CPV code(s):
    45000000
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   52. Description of the procurement:

    Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

    СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

    Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.


   53. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Техн. предложение за изпълнение на СМР /ТПИС/, в това число: Управление на риска — максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството — максимално 25 точки / Weighting: 35
    Price - Weighting: 65
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
   56. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 048-087597
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 5
  Title:

  Основен ремонт/реконструкция и пристройка на асансьор на бивш филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, (нова 33 Езикова гимназия „Света София“), ул. „Русе“ № 28, район „Илинден“


  Lot No: 8
  Title:

  Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля-2“, ул. „Дико Илиев“ № 9, pайон „Връбница“


  Lot No: 10
  Title:

  Основен ремонт/реконструкция на 113 СОУ (ново 113 СУ) „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 117 (ул. „Пиротска“ № 177), район „Илинден“


  Lot No: 11
  Title:

  Основен ремонт /реконструкция на 102 ОУ „Панайот Волов“, ул. „Звезда“ № 3, район „Надежда“


  Lot No: 23
  Title:

  Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка“, ж.к. „Връбница — I“, до бл. 507, район „Връбница“


  Lot No: 24
  Title:

  Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“ — сграда 1, ул. „Иван Момчилов“ № 44, район „Надежда“


  Lot No: 26
  Title:

  Пристройка към 9-та френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“


 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7. 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED