Digital cameras

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Министерство на вътрешните работи
Number: 7611313
Publication date: 08-02-2018
Source: TED
Deadline: 31 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „6-ти септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29401511
   E-mail: dop@mvr.bg
   Fax: +359 29401608
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на камери за носене на униформата на гранично-полицейски служители“


   2. Main CPV code:
    38651600, 38651600
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Необходимостта от възлагане на ОП е в изпълнение на проект по поддейност 18: „Доставка на камери за носене на униформата на гранично-полицейски служители“, финансиран със средства по фонд „Вътрешна сигурност“ — спешни мерки 2016 г. Необходимо е да се оборудват гранично-полицейските служители с камери за носене върху униформите (боди камери) при изпълнение на своите функционални задължения. Общ брой на камери за носене на униформата на гранично-полицейски служители — 300 (триста) броя. Броят на докинг станциите да обезпечава едновременно 300 броя камери на 38 локации, но за не по-малко от 6 бр. камери на локация. Система (Софтуер) за експортиране, съхранение и преглед на записаните от камерите данни. Изпълнителят да извърши обучение за работа с доставеното оборудване на 10 потребители — мултипликатори и 5 системни администратори.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    38651600
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 46.


   4. Description of the procurement:

    В изпълнение на проект по поддейност 18: „Доставка на камери за носене на униформата на гранично-полицейски служители“, финансиран със средства по фонд „Вътрешна сигурност“ — спешни мерки 2016 г. Необходимо е да се оборудват гранично-полицейските служители с камери за носене върху униформите (боди камери) при изпълнение на своите функционални задължения. Общ брой на камери за носене на униформата на гранично- полицейски служители — 300 (триста) броя.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedureJustification:

   След прекратяване на поръчката е създадена организация за нейното повторно обявяване, което налага спешно възлагане на поръчката и води до невъзможност за спазване на сроковете по чл. 74, ал. 1 от ЗОП.

   Обществената поръчка е финансирана по Механизма за спешно подпомагане на фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и при провеждането й в стандартно заложените срокове е налице риск за неспазване срока за изпълнение на проекта и до загуба на предоставените от ЕК средства, което налага спешно възлагане на поръчката и води до невъзможност за спазване на сроковете по чл. 74, ал. 1 от ЗОП. В тази връзка Възложителят определя на основание на чл. 74, ал. 4 от ЗОП срок за получаване на оферти 15 дни.


  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 236-489383
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  „Доставка на камери за носене на униформата на гранично-полицейски служители“


 1. Additional information

  Процедурата се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, тъй като е установено нарушение при провеждане на същата, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: отворено е ценовото предложение на участника „Сектрон“ ООД, чиято оферта впоследствие е установено, че не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Настоящото обявление не подлежи на обжалване по ЗОП. 3. Date of dispatch of this notice
  2018-02-06

Other tenders from Bulgaria за for this period

Medical consumables Source: TED

Medical consumables Source: TED

Computer-related equipment Source: TED

Personal computers Source: TED

Vehicles for refuse Source: TED