Refrigerators and freezers

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „6-ти септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29823036
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на лабораторна хладилна техника“ с две обособени позиции


   2. Main CPV code:
    39711100, 39711120, 39711100, 39711130, 39711110, 39711123, 39711121
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Доставка на лабораторна хладилна техника“ с две обособени позиции:

    Обособена позиция № 1 — „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“.

    Обособена позиция № 2 — „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“


   2. Additional CPV code(s):
    39711120
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК—МВР.


   4. Description of the procurement:

    „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“.

    — Вертикален нискотемпературен фризер с минимален полезен обем 250 л — 1 /един/ брой.

    В предмета на поръчката се включва тестване и пускане в експлоатация на техниката.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: гаранционен срок / Weighting: 10 %
    Quality criterion - Name: качествени показатели-енергийна ефективност,потенциал на разрушаване на озоновия слой/ОDP/,автомат. размразяване на фризера, ниво на шум на техниката / Weighting: 40 %
    Price - Weighting: 50 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ — съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.


   9. Title:

    „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“


   10. Additional CPV code(s):
    39711100, 39711130, 39711110, 39711123, 39711121
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК—МВР.


   12. Description of the procurement:

    „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“.

    — Лабораторен хладилник с фризер — 5 /пет/ броя,

    — Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 300 л — 4 /четири/ броя — Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 120 л — 10 /десет/ броя,

    — Лабораторен фризер, вертикален, полезен обем минимум 250 л — 2 /два/ броя,

    — Лабораторен фризер, хоризонтален (тип ракла), полезен обем минимум 250 л — 3 /три/ броя,

    — Лабораторен хладилник, полезен обем минимум 140 л — 2 /два/ броя,

    — Лабораторен хладилник с фризер, полезен обем минимум 200 л на хладилника и минимум 80 л на фризера — 2 /два/ броя.

    В предмета на поръчката се включва тестване и пускане в експлоатация на техниката.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: гаранционен срок / Weighting: 10 %
    Quality criterion - Name: кач. показатели — енергийна ефективност, потенциал на разрушаване на озоновия слой/ОDP/, автомат. размразяване на фризерите от поз. 1 и 7, автомат. размраз. на фризерите от поз. 4 и 5, ниво на шум на техниката / Weighting: 40 %
    Price - Weighting: 50 %
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
   16. Additional information:

    Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ — съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 191-390819
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 1
  Title:

  „Доставка на лабораторни хладилници и фризери“


  Lot No: 2
  Title:

  „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“


 1. Additional information

  Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ — съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Неприложимо. 3. Date of dispatch of this notice
  2018-02-16

Other tenders from Bulgaria за for this period

Refrigerators and freezers Source: TED

Medical consumables Source: TED

Medical consumables Source: TED

Medical consumables Source: TED

Medical consumables Source: TED