Electronic equipment

Description

14/03/2018    S51    - - Combined - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Bulgaria-Sofia: Electronic equipment

2018/S 051-113754

Prior information notice

This notice is for prior information only

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Agentsiya „Patna infrastruktura“
000695089
bul. „Makedoniya“ No. 3
Sofiya
1606
Bulgaria
Contact person: Nataliya Pavlova
Telephone: +359 99173421
E-mail: n.pavlova@api.bg
Fax: +359 29522563
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: www.api.bg

Address of the buyer profile: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014.

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Система за лазерно сканиране на пътища

II.1.2)Main CPV code
31710000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Система за лазерно сканиране на пътища.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 500 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
31710000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

София.

II.2.4)Description of the procurement:

Система за лазерно сканиране на пътища.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Обслужване по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгл. чл. 25 от ЗБУТ

II.1.2)Main CPV code
85147000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Обслужване по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 от ЗБУТ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 250 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
85147000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

София.

II.2.4)Description of the procurement:

Обслужване по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 от ЗБУТ.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Застрахователна защита на МПС /ГО+Каско+Злополука на места/

II.1.2)Main CPV code
66510000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Застрахователна защита на МПС /ГО+Каско+Злополука на места/.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 330 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

София.

II.2.4)Description of the procurement:

Застрахователна защита на МПС /ГО+Каско+Злополука на места/.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

II.1.2)Main CPV code
34100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 087 500.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34100000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

София.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) — ЦА, ИПМ и ОПУ София

II.1.2)Main CPV code
50111000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) — централна администрация (ЦА), ИПМ и ОПУ София.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 265 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
50111000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

София.

II.2.4)Description of the procurement:

Осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) — ЦА, ИПМ и ОПУ София.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
31/07/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Текущ ремонт материално-техническата база (МТБ)

II.1.2)Main CPV code
45000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Текущ ремонт материално-техническата база (МТБ).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Р България.

II.2.4)Description of the procurement:

Текущ ремонт материално-техническата база (МТБ).

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Проект, разрушаване товарене и превоз до депо на бракувани сгради — 2 броя, разчистване на терен и превоз на строителни отпадъци

II.1.2)Main CPV code
45110000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Проект, разрушаване, товарене и превоз до депо на бракувани сгради — 2 броя, разчистване на терен и превоз на строителни отпадъци.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 68 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45110000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG424
Main site or place of performance:

Смолян.

II.2.4)Description of the procurement:

Проект, разрушаване товарене и превоз до депо на бракувани сгради — 2 броя, разчистване на терен и превоз на строителни отпадъци.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Енергийна ефективност

II.1.2)Main CPV code
45000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Енергийна ефективност.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 988 785.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Р България.

II.2.4)Description of the procurement:

Енергийна ефективност.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Стопански инвентар

II.1.2)Main CPV code
30000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Стопански инвентар.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 110 100.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
30000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Р България.

II.2.4)Description of the procurement:

Стопански инвентар.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Жива невъоражена охрана, жива и СОТ, СОТ и видеонаблюдение

II.1.2)Main CPV code
79700000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Жива невъоражена охрана, жива и СОТ, СОТ и видеонаблюдение.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 446 636.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79700000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Р България.

II.2.4)Description of the procurement:

Жива невъоражена охрана, жива и СОТ, СОТ и видеонаблюдение.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изготвяне на Технически паспорти

II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Изготвяне на Технически паспорти.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 75 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Р България.

II.2.4)Description of the procurement:

Изготвяне на Технически паспорти.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ремонт на моторни превозни средства (МПС)

II.1.2)Main CPV code
34100000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ремонт на моторни превозни средства (МПС).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 86 500.00 BGN

Other tenders from Bulgaria за for this period

Guard services Source: TED

Road-maintenance works Source: TED

Repair and maintenance services Source: TED

Repair and maintenance services of ships Source: TED

Waste analysis services Source: TED