Special-purpose motor vehicles

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Община Раднево
Number: 8376261
Publication date: 14-03-2018
Source: TED
Deadline: 4 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Раднево
   ул. „Митьо Станев“ № 1
   Раднево
   6260
   Bulgaria
   Telephone: +359 41781235
   E-mail: obshtina@obshtina.radnevo.net
   Fax: +359 41782280
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на употребявана специализирана техника за нуждите на община Раднево


   2. Main CPV code:
    34144000, 34144000, 34144000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предмет на обществената поръчка е доставка на употребявана специализирана техника за нуждите на община Раднево по следните обособени позиции:

    — Обособена позиция № 1: Доставка на употребявана специализирана машина за събиране на листа, окосена трева и други дребни растителни отпадъци (мотометачка) за обслужване на системата за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход на община Раднево,

    — Обособена позиция № 2: Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Доставка на употреб. спец. машина за събиране на листа, окос. трева и др. дребни раст. отпадъци (мотометачка) за обсл. на системата за организ. разд. събиране и оползотв. на биоразгр. отпадъци от раст. произход


   2. Additional CPV code(s):
    34144000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Франко склад гр. Раднево.


   4. Description of the procurement:

    Подробно описание на изискваните технически характеристики на употребяваната специализирана машина се съдържа в Техническите спецификации — неразделна част от документацията за обществена поръчка (Приложение № 1).


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Срок за доставка / Weighting: 30
    Price - Weighting: 70
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    — минимум 3 външни огледала за обр. виждане,

    — прозорец в пода на кабината за наблюдение на вакуумния отвор.

    4. Спирачна система:

    — хидравлична двукръгова спирачна с-ма със сервоусилвател,

    — дискови спирачки на всички колела,

    — ръчна спирачка за паркиране с хидравл. управление.

    5. Кормилно управление:

    1) управл-е с 2 режима на работа:

    — управл-е само на предните коле.


   9. Title:

    Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване


   10. Additional CPV code(s):
    34144000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Франко склад гр. Раднево.


   12. Description of the procurement:

    Подробно описание на изискваните технически характеристики на употребявания мултифункционален автомобил се съдържа в Техническите спецификации — неразделна част от документацията за обществена поръчка (Приложение № 1).


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Срок за доставка / Weighting: 30
    Price - Weighting: 70
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2018/S 009-015500
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 1
  Title:

  Доставка на употреб. спец. машина за събиране на листа, окос. трева и др. дребни раст. отпадъци (мотометачка) за обсл. на системата за организ. разд. събиране и оползотв. на биоразгр. отпадъци от раст. произход


  Lot No: 2
  Title:

  Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване


 1. Additional information

  — минимум 3 външни огледала за обр. виждане,

  — прозорец в пода на кабината за наблюдение на вакуумния отвор.

  4. Спирачна система:

  — хидравлична двукръгова спирачна с-ма със сервоусилвател,

  — дискови спирачки на всички колела,

  — ръчна спирачка за паркиране с хидравл. управление.

  5. Кормилно управление:

  1) управл-е с 2 режима на работа:

  — управл-е само на предните коле.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 3. Date of dispatch of this notice
  2018-03-13

Other tenders from Bulgaria за for this period

Medical equipments Source: TED

Fuels Source: TED

Fuels Source: TED

Fuels Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED