Medical equipments

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски“ ЕАД
   бул. „Георги Кочев“ № 8а
   Плевен
   5800
   Bulgaria
   Telephone: +359 64886113
   E-mail: juristaop@umbalpln.com
   Fax: +359 64804212
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: чл. 5, ал. 2, т. 16
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен“


   2. Main CPV code:
    33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000, 33100000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.

    Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 437 540.00 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Апарат за УВЧ терапия


   2. Additional CPV code(s):
    33100000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   4. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.

    Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    1 бр.


   9. Title:

    Пациентен монитор


   10. Additional CPV code(s):
    33100000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   12. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    5 бр.


   17. Title:

    Операционен микроскоп


   18. Additional CPV code(s):
    33100000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   20. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:

    1 бр.


   25. Title:

    5-канална ЕМГ/ЕП работна станция за изследване на деца и възрастни


   26. Additional CPV code(s):
    33100000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   28. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:

    1 бр.


   33. Title:

    Перфузор — 6 броя


   34. Additional CPV code(s):
    33100000
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   36. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:

    6 бр.


   41. Title:

    Анестезиологичен апарат


   42. Additional CPV code(s):
    33100000
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   44. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:

    1 бр.


   49. Title:

    Фотометър и Автоматизирана система за детекция на причинители на инфекциозни заболявания и определяне на тяхната антимикробна чувствителност


   50. Additional CPV code(s):
    33100000
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   52. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   53. Award criteria:
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:

    1 бр.


   57. Title:

    Дигитален детектор за рентгенов апарат


   58. Additional CPV code(s):
    33100000
   59. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   60. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   61. Award criteria:
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:

    1 бр.


   65. Title:

    Апарат за продължително обдишване на възрастни, деца и неонатални — 2 броя


   66. Additional CPV code(s):
    33100000
   67. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   68. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   69. Award criteria:
   70. Information about options:
    Options: no
   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:

    2 бр.


   73. Title:

    Електрокардиограф с 15 инча сензорен екран


   74. Additional CPV code(s):
    33100000
   75. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   76. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   77. Award criteria:
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:

    1 бр.


   81. Title:

    Ново оборудване система за централизирано стерилно приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти


   82. Additional CPV code(s):
    33100000
   83. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   84. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   85. Award criteria:
   86. Information about options:
    Options: no
   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:

    1 бр.


   89. Title:

    Дерматом


   90. Additional CPV code(s):
    33100000
   91. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   92. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   93. Award criteria:
   94. Information about options:
    Options: no
   95. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   96. Additional information:

    1 бр.


   97. Title:

    Подпори за крака тип „Ботуш“ — чифт


   98. Additional CPV code(s):
    33100000
   99. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.


   100. Description of the procurement:

    Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя — Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апаратурата се извършват на определените за това места от Възложителя, на територията на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя, за работа с апаратурата.


   101. Award criteria:
   102. Information about options:
    Options: no
   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:

    1 бр.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 236-489398
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Contract No: 78
  Lot No: 1;11
  Title:

  „Медицинска техника инженеринг“ ООД


 2. Award of contract
  1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
  2. Information about tenders:
   Number of tenders received: 13
   Number of tenders received from SMEs: 0
   Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
   Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
   Number of tenders received by electronic means: 0
   The contract has been awarded to a group of economic operators: no
  3. Name and address of the contractor:
   „Медицинска техника инженеринг“ ООД
   831641528
   ж.к. Младост, бл. 28Б
   София
   1750
   Bulgaria
   Telephone: +359 24627118
   E-mail: tender@mte.bg
   Fax: +359 24627128
   The contractor is an SME: no
  4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

   Total value of the contract/lot: 21 865.00 BGN
  5. Information about subcontracting:

   Contract No: 79
   Lot No: 12
   Title:

   „Аквахим“ АД


  6. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 13
    Number of tenders received from SMEs: 0
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Аквахим“ АД
    200984964
    ж.к. Дружба 2, бул. „Проф Цв. Лазаров“ № 83
    София
    1582
    Bulgaria
    Telephone: +359 28075000
    E-mail: aquachim@aquachim.bg
    Fax: +359 28075050
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 134 680.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 80
    Lot No: 3
    Title:

    Софарма трейдинг АД


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 13
     Number of tenders received from SMEs: 0
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Софарма трейдинг АД
     103267194
     ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
     София
     1756
     Bulgaria
     Telephone: +359 28133660
     E-mail: office@sopharmatrading.bg
     Fax: +359 28133666
     The contractor is an SME: no
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

     Total value of the contract/lot: 51 600.00 BGN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 81
     Lot No: 7
     Title:

     „Ридаком“ ЕООД


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 13
      Number of tenders received from SMEs: 0
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      „Ридаком“ ЕООД
      175040885
      ул. „Коломан“ № 1, оф. 217
      София
      1618
      Bulgaria
      Telephone: +359 29559998
      E-mail: op@ridacom.com
      Fax: +359 29586568
      The contractor is an SME: no
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

      Total value of the contract/lot: 18 900.00 BGN
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: 82
      Lot No: 8
      Title:

      „Медконсултинг“ ООД


     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 13
       Number of tenders received from SMEs: 0
       Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
       Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
       Number of tenders received by electronic means: 0
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       „Медконсултинг“ ООД
       175342920
       ул. „Козяк“ № 9, ет. 2, ап. 3
       София
       1407
       Bulgaria
       Telephone: +359 24219133
       E-mail: contact@medconsulting-bg.com
       Fax: +359 24219132
       The contractor is an SME: no
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

       Total value of the contract/lot: 39 800.00 BGN
      5. Information about subcontracting:

       Contract No: 83
       Lot No: 6;9
       Title:

       „Ес ел медикал“ ООД


      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 13
        Number of tenders received from SMEs: 0
        Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
        Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
        Number of tenders received by electronic means: 0
        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
       3. Name and address of the contractor:
        „Ес ел медикал“ ООД
        202554751
        ул. „Майор Тодор Кавалджиев“ № 133—135, оф. 1
        Стара Загора
        6000
        Bulgaria
        Telephone: +359 42253184
        E-mail: slmedicalltd@gmail.com
        Fax: +359 42253184
        The contractor is an SME: no
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

        Total value of the contract/lot: 116 800.00 BGN
       5. Information about subcontracting:

        Contract No: 84
        Lot No: 2;4
        Title:

        „Илан медицинска апаратура“ ООД


       6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
        2. Information about tenders:
         Number of tenders received: 13
         Number of tenders received from SMEs: 0
         Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
         Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
         Number of tenders received by electronic means: 0
         The contract has been awarded to a group of economic operators: no
        3. Name and address of the contractor:
         „Илан медицинска апаратура“ ООД
         103597142
         ул. „Кирил Шиваров“ № 9Б
         Варна
         9000
         Bulgaria
         Telephone: +359 52612258
         E-mail: office@ilan.bg
         Fax: +359 52612258
         The contractor is an SME: no
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

         Total value of the contract/lot: 42 278.00 BGN
        5. Information about subcontracting:

         Contract No: 85
         Lot No: 13
         Title:

         „Елпак лизинг“ ЕООД


        6. Award of contract
         1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
         2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 13
          Number of tenders received from SMEs: 0
          Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
          Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
          Number of tenders received by electronic means: 0
          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
         3. Name and address of the contractor:
          „Елпак лизинг“ ЕООД
          103506445
          ул. „Иван Богоров“ № 12
          Варна
          9000
          Bulgaria
          Telephone: +359 52602360
          E-mail: elpak@elpak.bg
          Fax: +359 52699060
          The contractor is an SME: no
         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

          Total value of the contract/lot: 7 843.00 BGN
         5. Information about subcontracting:

          Contract No: 86
          Lot No: 5
          Title:

          „Мултимед — 5“ ООД


         6. Award of contract
          1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-09
          2. Information about tenders:
           Number of tenders received: 13
           Number of tenders received from SMEs: 0
           Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
           Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
           Number of tenders received by electronic means: 0
           The contract has been awarded to a group of economic operators: no
          3. Name and address of the contractor:
           „Мултимед — 5“ ООД
           123631577
           ул. „Боруйград“ № 32
           Стара Загора
           6000
           Bulgaria
           Telephone: +359 42639055
           E-mail: multimedbg@gmail.com
           Fax: +359 42639055
           The contractor is an SME: no
          4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

           Total value of the contract/lot: 3 774.00 BGN
          5. Information about subcontracting:

           Lot No: 10
           Title:

           Подпори за крака тип „Ботуш“ — чифт


        7. Section VI
         1. Additional information

          1 бр.


         2. Procedures for review
          1. Review body
           Комисия за защита на конкуренцията
           бул. „Витоша“ № 18
           София
           1000
           Bulgaria
           Telephone: +359 29884070
           E-mail: cpcadmin@cpc.bg
           Fax: +359 29807315
          2. Body responsible for mediation procedures

          3. Service from which information about the review procedure may be obtained

         3. Date of dispatch of this notice
          2018-03-13

Other tenders from Bulgaria за for this period

Fuels Source: TED

Fuels Source: TED

Fuels Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Maize Source: TED