Fuels

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Камено
   ул. „Освобождение“ № 101
   Камено
   8120
   Bulgaria
   Telephone: +359 55153008
   E-mail: obshtina@kameno.bg
   Fax: +359 55152480
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции


   2. Main CPV code:
    09100000, 09100000, 09100000, 09100000, 09100000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва:

    — Обособена позиция № 1 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено,

    — Обособена позиция № 2 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; — Обособена позиция № 3 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх и — Обособена позиция № 4 — Доставка на природен газ — метан за битовите нужди на ДВХУИ — с. Русокастро при Община Камено“.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 174 000.00 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Обособена позиция № 1 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено


   2. Additional CPV code(s):
    09100000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    община Камено.


   4. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 1 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено:

    — вид гориво — бензин А95, дизелово гориво,

    — прогнозно количество — бензин А95 — 10 000 литра, дизел 90 000 литра, автогаз 8 000 литра,

    — качество — Наредбата за изисквания за качеството на течните горива и начина на техния контрол и БДС,

    — опаковка — наливно,

    — произход — Европейски съюз,

    — срок на годност — съгласно БДС,

    — акт, удостоверяващ предаването на стоката — фискален бон,

    — начин за установяване на количеството — извършва се в момента на зареждане на автомобила според измервателното устройство и показанията на колонката.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Обособена позиция № 2 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро


   10. Additional CPV code(s):
    09100000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Община Камено.


   12. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 2 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро:

    — вид гориво — бензин А95, дизелово гориво,

    — прогнозно количество — бензин А95 — 2 000 литра; дизел 6 000 литра,

    — качество — Наредбата за изисквания за качеството на течните горива и начина на техния контрол и БДС,

    — опаковка — наливно,

    — произход — Европейски съюз,

    — срок на годност — съгласно БДС,

    — акт, удостоверяващ предаването на стоката — фискален бон,

    — начин за установяване на количеството — извършва се в момента на зареждане на автомобила според измервателното устройство и показанията на колонката.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Обособена позиция № 3 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх


   18. Additional CPV code(s):
    09100000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    община Камено.


   20. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 3 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх:

    — вид гориво — бензин А95 и дизелово гориво,

    — прогнозно количество — бензин А95 — 2 000 литра; дизел 7 000 литра,

    — качество — Наредбата за изисквания за качеството на течните горива и начина на техния контрол и БДС,

    — опаковка — наливно,

    — произход — Европейски съюз,

    — срок на годност — съгласно БДС,

    — акт, удостоверяващ предаването на стоката — фискален бон,

    — начин за установяване на количеството — извършва се в момента на зареждане на автомобила според измервателното устройство и показанията на колонката.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Обособена позиция № 4 — Доставка на природен газ — метан за битовите нужди на ДВХУИ — с. Русокастро при Община Камено


   26. Additional CPV code(s):
    09100000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    община Камено.


   28. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 4 — Доставка на природен газ — метан за битовите нужди на ДВХУИ — с. Русокастро при Община Камено:

    — вид гориво — природен газ — метан,

    — характеристика — природен газ — метан — компресиран, с калоричност не по-ниска от 8 000 +/- 100 килокалории за кубически метър; налягането на доставения природен газ — метан — компресиран — е 20 Мра.

    — прогнозно количество — 40 000 кубични метра,

    — качество — съгласно БДС,

    — опаковка — батерии от бутилки (съоръжение, съдържащо бутилки, които са монтирани в метална рамка),

    — произход — Европейски съюз,

    — срок на годност — съгласно БДС,

    — срок на доставка — до 3 (три) календарни дни от заявка на възложител,

    — акт, удостоверяващ предаването на стоката — приемно-предавателен протокол.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 229-476827
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Contract No: 37
  Lot No: 1
  Title:

  Обособена позиция № 1 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено


 2. Award of contract
  1. Date of conclusion of the contract: 2018-02-15
  2. Information about tenders:
   Number of tenders received: 1
   Number of tenders received from SMEs: 0
   Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
   Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
   Number of tenders received by electronic means: 0
   The contract has been awarded to a group of economic operators: no
  3. Name and address of the contractor:
   „Автотрейд — 2009“ ООД
   200867594
   Община Камено, с. Кръстина, АМ „Тракия“, 344 км, посока Карнобат—Бургас
   Кръстина
   8121
   Bulgaria
   Telephone: +359 888706858
   E-mail: maggi_bs@abv.bg
   Fax: +359 56887317
   The contractor is an SME: no
  4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
   Initial estimated total value of the contract/lot: 174 000.00 BGN
   Total value of the contract/lot: 174 000.00 BGN
  5. Information about subcontracting:

   Lot No: 2
   Title:

   Обособена позиция № 2 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро


   Lot No: 3
   Title:

   Обособена позиция № 3 — Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх


   Lot No: 4
   Title:

   Обособена позиция № 4 — Доставка на природен газ — метан за битовите нужди на ДВХУИ — с. Русокастро при Община Камено


 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197 от ЗОП.


   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
 3. Date of dispatch of this notice
  2018-03-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Maize Source: TED

Occupational clothing, special workwear and accessories Source: TED

Food, beverages, tobacco and related products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED